Ontvang onze nieuwsbrief:
Lustrum-symposium

10 jaar Booosting

donderdag 22 oktober 1998 / 10:30 - 17:00
TU Faculteit Bouwkunde, Berlageweg 1, Delft > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie: Jouke Post

Booosting viert, met de drie O's van Ontwerpen, Ontwikkelen en Onderzoeken, op 22 oktober 1998 haar tienjarig bestaan!


Booosting: tien jaar onvrede en vernieuwing

De Stichting Industrieel Bouwen Nederland werd in 1988 opgericht uit onvrede over het lage innovatiegehalte van de Nederlandse bouw. Inmiddels is Booosting een begrip en breidt het ledental zich nog elk jaar gestaag uit.


Het jubileum wordt gevierd met een boeiend programma, dat uitmondt in een debat over de toekomst van de bouw. Tijdens het jubileum wordt niet alleen gekeken naar bouwkundige en technologische hoogstandjes, maar ook naar de financiële en organisatorische problemen die spelen bij productinnovatie.


Het programma heeft 3 thema's:

1. Het verleden

Een tentoonstelling over de vele productontwikkelingen die de afgelopen tien jaar in Booosting-verband hebben plaatsgevonden.

2. Het heden

Een kennismarkt over opmerkelijke producttoepassingen door Booosting-leden.

De prijsuitreiking van The Dooor, een ideeënprijsvraag over het ontwerp van een industrieel te vervaardigen voordeur.

3. De toekomst

In Het Debat ‘De toekomst van de bouw’ worden actuele thema's aangesneden. Thema's die de kern raken van de Booosting-activiteiten, zoals 'Bouwen zonder bouwer' en 'Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD)'.


Programma (ochtend: AVA en middag: openbaar)

10:30 Ontvangst
11:00 Opening Kennismarkt
Innovatieve producttoepassingen van enkele Booostingleden die ’10 jaar Booosting’ sponsoren, met hun relaties en studenten.

12:30 Ontvangst met brooodjeslunch 
13:30 Opening Het Debat ‘De toekomst van de bouw’ 

ir Jouke Post voorzitter Booosting

13:40 Productontwikkeling in een snel veranderende bouwmarkt
Prof. ir Hans de Jonge

Hoogleraar Vastgoedbeheer en -ontwikkeling TU Delft en Bestuursvoorzitter Brink Groep

14:10 Productontwikkeling en haar kansen in het toekomstig IFD-beleid van de overheid
drs Gerard Bakker Hoofd Bouw, Ministerie van EZ / Directie Chemie, Bedrijfsvoering, Bouw, in gesprek met een architect, een aannemer, een producent en een consultant.


14:45 Pauze

15:15 ‘De waarde van 10 jaar Booosting’ 

Een debat in drie ronden waarbij prof. dr ir Hugo Priemus  - directeur Onderzoeksinstituut OTB - discussieert met een panel van deskundigen en deelnemers. Prof. ir Jan Westra weegt als Booosting oprichter en  "wijze scheidsrechter" ter afsluiting de gehoorde argumenten.


16:00 Feestelijke borrel

 

Jan Westra over 10 jaar Booosting
Jan Brouwer over 10 jaar Booosting
Jouke Post over 10 jaar Booosting
Ed van Hinte over 10 jaar Booosting

Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl