Ontvang onze nieuwsbrief:

Veelgestelde vragen

Wat is Booosting?

Booosting is als stichting opgericht in 1988 door een aantal vooruitstrevende architecten. Samen met industrieel ontwerpers en bouw- en productiebedrijven stelden zij zich ten doel fundamentele en structurele productvernieuwingen en -verbeteringen in de bouw te bewerkstelligen. Na ruim dertig jaar is er voor dit unieke netwerk, waar bedenkers en makers elkaar maandelijks ontmoeten, nog steeds een luis-in-de-pels-functie weggelegd.
Atto Harsta, oud-voorzitter: ‘Innovatie door Inspiratie, Informatie en de mensen die er toe Doen. Juist de laagdrempelige sfeer van innovatoren uit allerlei disciplines en met allerlei achtergronden biedt kansen om op een positieve en snelle manier de dagelijkse bouwpraktijk met één booost een stap verder te brengen. Dát is Booosting!’

Wat betekent Booosting?

Het begrip Booosting staat voor: Bevorderen van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling door Samenwerkende Teams met betrekking tot INdustriële Gebouw(onderdelen). Dit fraaie acroniem is bedacht door Jan Westra, één van onze oprichters.

Hoe is Booosting georganiseerd?

Het bestuur van Booosting is samengesteld uit zeven vertegenwoordigers uit verschillende bouwdisciplines. De Raad van Advies wordt jaarlijks geconsulteerd, hierin hebben bouwexperts en oud-bestuurders zitting.
Het bestuur wordt voor de dagelijkse gang van zaken ondersteund door een coördinator; zij is in dienst van de stichting.

Wat zijn de voordelen van aansluiten bij Booosting?

• Netwerk. Deelnemer aan een inspirerend netwerk van mensen die geïnteresseerd zijn in vooruitgang. Booosting biedt de mogelijkheid om gelijkgestemde, enthousiaste bouwinnovatoren te ontmoeten. Om samen een bijdrage te leveren aan nieuwe richtingen in de bouw. Het levert u levert nieuwe kennis en kennissen op!
• Activiteiten. Voorrang bij deelname activiteiten. Toegang tot besloten Booosting bijeenkomsten.
• Nieuws. Uw nieuws verspreiden via de Booostingsite en nieuwe kennis opdoen.

Wat zijn aangeslotenen?

Booosting is een stichting, daarom heten de bij Booosting aangesloten innovatoren aangeslotenen en geen leden, zoals bij een vereniging gebruikelijk is.
Aangeslotenen zijn verdeeld in een aantal categorieën:
Architecten, Industrieel ontwerpers, Onderwijs, Advies- en Constructiebureaus, Bouw- en productiebedrijven en Brancheorganisaties.

Welke / hoeveel organisaties zijn aangesloten?

Een overzicht treft u aan bij de pagina aangesloten organisaties.
Op dit moment zijn er 70 organisaties aangesloten bij ons platform.

Wat is aangeslotenschap?

Booosting spreekt van aangeslotenschap i.p.v. lidmaatschap.

Wat betekent AVA?

AVA = Alleen Voor Aangeslotenen.
Er zijn activiteiten die alleen toegankelijk zijn voor de bij Booosting aangesloten organisaties.

Ik wil aansluiten bij Booosting, hoe gaat dat?

Er is een procedure, deze is weergegeven in het overzicht aansluiten.
De contactpersoon van een organisatie is bij voorkeur direct betrokken bij de ontwikkeling van bouwinnovaties.

Ik ben niet aangesloten, kan ik deelnemen aan een activiteit?

Ja dan kan! U betaalt een tegemoetkoming in de organisatiekosten, dit varieert van €50 - €150 p.p. (ex btw) en is afhankelijk van aard en omvang van de betreffende activiteit.

Tot één week voor aanvang van een activiteit kan u uw deelname kosteloos annuleren. Daarna is dit helaas niet meer mogelijk.

Ik ben student, kan ik me aansluiten bij Booosting?

Booosting draagt studenten (lees: de toekomst) altijd een warm hart toe: studenten hebben altijd gratis toegang tot deelname aan activiteiten. Dit geldt echter alleen voor voltijds studenten tot en met 25 jaar.

Ik heb bouwinnovatie-nieuws, kan ik dat verspreiden onder de Booosting aangeslotenen?

 

Als uw organisatie is aangesloten bij Booosting dan verzorgt het secretariaat dat voor u. Overleg hierover even met Lieneke van Haaren. Uw bericht kan worden opgenomen in de digitale nieuwsbrief en op de site.
Indien u – nog – niet bent aangesloten bij Booosting dan vervalt deze service. Op de site treft u bij netwerk een overzicht aan van de aangeslotenen.

Hoe kan ik de digitale nieuwsbrief ontvangen?

Geef uw emailadres door aan het secretariaat: info@booosting.nl. U wordt maandelijks op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in de bouw, in brede zin van dit woord.

Heeft Booosting productontwikkelingen op haar naam staan?

Veel Booosting aangeslotenen hebben, vaak met andere aangeslotenen, veel vernieuwingen in de bouw tot stand gebracht. Dit varieert van gebouwonderdelen, bouwproducten, bouwsystemen en –processen.
Booosting claimt deze innovaties niet.

Wat heeft Booosting gepubliceerd?

1990 Tussen traditie en experiment, over ontwerpers, ontwikkelaars en ondernemers in de bouw. Uitverkocht.
1992 Booosting in bedrijf. 35 profielen van ontwerpers, ontwikkelaars en ondernemers in de bouw. Uitverkocht.
1994 Nieuwe materialen in de bouw
1994 Booosting in beeld. Een overzicht van aangeslotenen.
1995 Architectuur maken III, Why do we wanna get high
1996 PIP Prefab Plafond-afbouwsysteem
1996 Pioneers of the Past, Professionals of the Present.
Over het prototype als prelude tot een nieuwe bouwwijze.
1998 Jubileumboek: 10 jaar Booosting
2006 Toolkit Slimbouwen
2006 Goedkoper van werken naar wonen. Innovatieaspecten van de transformatieopdracht.
2007 Bouwen in de Bovenstad
2008 Jubileumboek: 20 jaar Booosting, Booosting 20 jaar Vooruit!
2008 schetsboook
2008 infoboook

2010 Superbeton

2013 Jubileumboek: Glimpses of teh Future
2016 Digitaal Vakmanschap in de ArchitectuurVan de Booosting nieuwsbrief zijn vanaf 1990 tot januari 2010, 100 edities verschenen. Alle uitgaven zijn gedigitaliseerd en te lezen op Slideshare.

Adverteren op deze site

Aangeslotenen kunnen adverteren op de website van Booosting. Een half jaar voor € 500 (ex btw).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Waarvoor dient de Booosting LinkedIn groep?

De Booosting LinkedIn groep is de virtuele plek om bouwinnovaties te bespreken. Binnen de groep kunnen ideeën, concepten, problemen en projecten inhoudelijk besproken worden. De groep is niet bedoeld voor promotie of marketing van bestaande projecten en ideeën.

 

Disclaimer
Deelname aan excursies en bijeenkomsten van Booosting is op eigen risico. Boosting aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade die de deelnemer mocht lijden door deelname aan de excursies en bijeenkomsten.


Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl