Ontvang onze nieuwsbrief:

Nieuwe programmalijnen Booosting

01 mei 2014: Voorzitter Joost Heijnis lanceerde op de nieuwjaarsborrel 2014 de nieuwe organisatieopzet van Booosting: met 3 programmalijnen en 4 bestuurders.


Nieuwe programmalijnen Booosting


Vanaf dit jaar wordt de agenda gerelateerd aan drie programmalijnen:
booostingdigitaal
booostingcirculair
booostingruimte

Elke programmalijn kent een programmacommissie en heeft minimaal twee commissieleden: een bestuurslid en een Booosting aangeslotene. Het secretariaat ondersteunt alle programmalijnen. Voor alle drie programmalijnen geldt dat de commissie periodiek bijeenkomt o.a. voor een update van het programma en terugkoppeling naar de aangeslotenen. Bewaking van kruisbestuiving tussen de programmalijnen is eveneens belangrijk.

Elke maandelijkse activiteit , zoals bedrijfs- en projectbezoeken, workshops, themabijeenkomsten, wordt afgestemd op de betreffende programmalijn(en). Ook aanwas van nieuwe organisaties en de samenwerking met andere stichtingen en organisaties, vallen hieronder.

 

Tevens is vanaf 2014 het bestuur verkleind van 7 naar 4 bestuuurders en als volgt samengesteld:
voorzitter Joost Heijnis - bouwtechnoloog
penningmeester Maurits van Waardenberg

subsidie- en innovatieadviseur
secretaris Jan van der Windt - constructeur
algemeen bestuurder Elma Durmisevic - architect

Het bestuur beoogt met deze nieuwe opzet vooral slagvaardiger te kunnen zijn en de betrokkenheid van en de samenwerking met de aangeslotenen te versterken.

Commissieleden gezocht!

Voor elke programmalijn is een(vrijwillige)  functie als commissielid vacant.
Heeft u affiniteit met een van de onderwerpen?
Heeft u zin om actief deel te nemen aan ons unieke kennisnetwerk?
Bent u als bouwinnovator in de gelegenheid hiervoor meer tijd vrij te maken?

U kunt zich nader oriënteren en / of aanmelden bij de volgende bestuursleden/commissieleden:
Booosting Digitaal: Joost Heijnis
Booosting Circulair: Elma Durmisevic.
Booosting Ruimte: Jan van der Windt

 

Voor algemene informatie kunt u altijd terecht bij Jolanda Steenhouwer op 06 4455 4026 of mail het secretariaat.

 

Wij zien uit naar intensivering van ons contact!

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl