Ontvang onze nieuwsbrief:

Programmalijn Booosting Ruimte

 Jan vd Windt - commissielid Booosting Ruimte (foto: Jan Willem Mulder)

01 mei 2014: De programmalijn booostingruimte houdt zich bezig met aspecten van de samenleving en de invloed van de ontwikkelingen in de maatschappij op de gebouwde omgeving.


Programmalijn booostingruimte

De gebouwde omgeving beinvloedt immers de samenleving. De richtingen vragen beide om een intermediair die de ontwikkelingen duidt en kan aangeven welke ontwikkelingen nodig zijn om de maatschappelijke vraagstukken te faciliteren.

Ontwikkelingen zijn talrijk en voltrekken zich snel. De gebouwde omgeving kan echtr niet snel worden aangepast omdat de manier van leven destijds is vastgeketend in bestaande structuren. Deze structuren bestaan uit gebouwen, maar ook uit processen en cultuur. Het is in de huidige periode van transitie van belang om na te denken over de waarde van de bestaande structuren, de noodzakelijke aanpassingen daarvan of het bouwen van nieuwe structuren. De samenleving verandert door het nieuwe werken, het nieuwe wonen, de manier van leven, het verlenen van zorg, de manier waarop wij inkopen, de informatie die beschikbaar is om keuzes te maken. Dit heeft consequenties voor het gebruik van de gebouwde omgeving. In de programmalijn booostingruimte kunnen we dit onderzoeken, nieuwe mogelijkheden ontwikkelen en hiervoor ontwerpen.

Centrale vragen voor deze programmalijn zijn vooralsnog:
Wat zijn de kenmerken van de nieuwe manier van leven, werken, recreeren en zorgverlening?
Welke invloed heeft dit op het bestaande vastgoed, de bestaande buitenruimte?
Welke transities zijn noodzakelijk en/of mogelijk?
Hoe moeten we ontwerpen voor de toekomstige vraag?
Welke programma’s kunnen voor herontwikkeling van vastgoed worden ontwikkeld.


In het kader hiervan zullen workshops en themabijeenkomsten worden georganiseerd met de specialisten uit diverse disciplines, afstudeerders, en promovendi. Booosting zal samenwerken met instellingen die in niches naar specifieke vraagstukken kijken en zal proberen verbindingen te leggen tussen verschillende initiatieven. Booosting aangeslotenen zijn uitgedaagd om hieraan mee te doen en mee te denken.


Vacature
Heeft u interesse in actieve deelname aan de totstandkoming en invulling van de nieuwe programmalijn booostingruimte dan kunt u contact opnemen met Jan van der Windt, lid programmacommissie namens het bestuur.

 

programmalijn booostingdigitaal
programmalijn booostingcirculair

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl