Ontvang onze nieuwsbrief:

Programmalijn Booosting Circulair

  Elma Durmisevic - Commissielid Booosting Energie

01 mei 2014: De programmalijn booostingcirculair houdt zich bezig met de invloed van energie- en grondstoffengebruik op het ontwerp- en bouwproces. Aanpasbaarheid en het circulair vermogen van energie en grondstoffen zijn hier cruciaal.


Programmalijn booostingcirculair


De exponentiële groei van de bevolking en hun levensstandaard veroorzaken de komende decennia een toename van de vraag naar noodzakelijke goederen en diensten (transport, auto’s, vliegtuigen, maar ook huizen, materialen, water en voedsel) met tenminste een factor twee. Tegelijkertijd nemen de noodzakelijke grondstoffen om deze groei te voeden mondiaal sterk af. De Europese bouwindustrie levert 40 procent van de totale afvalproductie en verbruikt 40 procent van het totale energieverbruik en de helft van alle natuurlijke grondstoffen

Hoe ziet de nieuwe generatie bouwen er uit? Kunnen we gebouwen ontwerpen met hernieuwbare energiebronnen en van hernieuwbare materialen. Kunnen we bouwen zonder afval? Wat is er anderzijds te doen aan de grote verschillen tussen de huidige gebouwvoorraad en de veranderende, dynamische gebruikerseisen?


Centrale vragen van de programmalijn booostingcirculair:
Wat zijn de kenmerken van de nieuwe bouwstenen en bouwconfiguraties dat continue upgrade kent en zich aanpast aan de veranderende klimaat en gebruiker zonder materiaal en energie verlies?
Hoe passen we materialen toe zodat ze waarde behouden op lange termijn?
Wat is de invloed van Smart Grids ontwikkelingen op het ontwerp?
Hoe ontwerpen we reactieve gevels? Gevels die zich aanpassen aan het klimaat en/of aan de veranderende condities van de omgeving?
Wat zijn de kenmerken van een integraal ontwerp van energiepositieve gebouwen?


Deze programmalijn is gekoppeld aan de ontwikkeling van een fysiek bouwlaboratorium, het Green Transformable Building Laboratorium. GTBLab in een initiatief van Elma Durmisevic en een platform voor samenwerking, innovatie en ontwikkeling van bouwstenen voor dynamisch en circulair bouwen. Deelnemers van het GTBLab zijn o.a. bouw- en installatiebedrijven, gemeenten, woningbouwcorporaties en onderwijs- en kennisinstellingen. In dit kader zullen workshops worden georganiseerd met de deelnemende partijen met als doel met elkaar concrete producten voor het GTBLab te ontwikkelen. Booosting aangeslotenen worden uitgedaagd om hieraan mee te doen en hierover mee te denken.

 

Vacature
Heeft u interesse in actieve deelname aan de totstandkoming en invulling van de nieuwe programmalijn booostingenergie dan kunt u contact opnemen met Elma Durmisevic, lid programmacommissie namens het bestuur.

 

programmalijn booostingruimte
programmalijn booostingdigitaal

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl