Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag 2 HUSkeys: Housing under Stress

Huskey Landmark
Huskey  Verburg Hoogendijk Huskey Post ter Avest Huskey Cepezed Huskey Jan Westra

22 april 1994: Op 22 maart vond de Housing Under Stress bijeenkomst plaats bij de NWR te Almere. Hier 10 korte presentaties van snelle, goede, goedkope oplossingen voor het nijpend woningtekort van vandaag door de zogenoemde Huskeys.


HUSkeys: Housing under stress


Huskey Jan Westra
Uitgangspunten
• De grondkosten minimaliseren door afgeronde kavel: de woning wordt volledig omheind, de buitenruimten zijn binnen het bebouwde oppervlak opgenomen
• een kleine patio die ook als doorloop tussen woon- en slaapkamer kan worden gebruikt: ochtend plek 
• een grotere patio aan de bergingzijde voor algemener gebruik 
• de opdeling van de woning 111 stroken en in compartimenten zorgt voor een flexibel gebruik: functies kunnen worden verwisseld, nu en in de toekomst 
• de gangstrook wordt over de volledige lengte voorzien van een kastenwand van voldoende diepte zodat relatief een grote goed bereikbare bergruimte wordt gemaakt op een klein oppervlak 
• de compositie van de woningen kan worden gezien als een enclave met kleine doorsteekroutes voor fiets en wandelaar, met parkeerplaatsen rondom de buurt
• de bouwwijze is uiterst eenvoudig: gangbare materialen kunnen worden ingezet voor wanden, vloeren en daken; de scheidingswanden zouden kunnen worden uitgevoerd in een lichte bouwwijze zodat ook later gemakkelijk de veranderingen kunnen worden aangebracht
N.B. De grootte van het ommuurde perceel is 75 m2, de bouwkosten bedragen ongeveer .f70.000,-.


Huskey TJ'ièn Design
Bij industrieel bouwen wil je zo weinig mogelijk activiteit op de bouwplaats. Het was meer Housing Design Under Stress. Vertrekpunt was transportabel, eenvoudig te monteren (en uit te breiden). Fabricage onder geconditioneerde omstandigheden. Droge montage op de bouwplaats, geen of beperkte funderingsconstructies. Dus er naar toe: uitvouwen, vastklikken en dichtritsen. Het beeld spreekt voor zich.

 

Huskey Cepezed
Van Heiwoo tot Vrijwowo

Sommigen kunnen het niet laten. Het woningbouwprobleem is fascinerend. Woningen voor iedereen op ieders eigen wijze en voor ieders beurs. Dus verzin je wat. Het ideale bouwsysteem, kan elk gewenst woningtype realiseren met standaard onderdelen. Het goedkoopste woningsysteem komt daarna. Goed voor de export. Zo lijkt dat tenminste. Dan de tussenvorm: eenvoudig, beperkt en goed. Vrijstaand en begrijpelijk wonen voor iedereen. Uiteindelijk blijkt dat de macht der gewoonte (M.D.G. = N.W.R.?) sterker is en de ambtenaar toch wint. Als die niet wint, doet de bankier dat wel.

 

Huskey Verburg Hoogendijk Architekten
Tripot

De onderkant van de huizenmarkt staat voor goedkoop (seriebouw) en eenvoud. Door het ontwerp eenvoudig en licht van opzet te maken, kunnen de bouwmaterialen optimaal worden uitgenut. Het was een belangrijke overweging om een interessante, vrijstaande woning te omwerpen. Gekozen werd voor de driehoek als basisvorm, vanwege de diverse ruimtelijke mogelijkheden.
De opbouw van de woning is als volgt:
• op het bouwterrein worden drie stuks stelconplaten gelegd
• drie stelpoten op deze stelconplaten plaatsen en de prefab vloerliggers monteren
• een 'dragend binnenspouwblad' opgebouwd uit een metalstud bouwsysteem rondom monteren 
• verdiepingsvloerliggers aanbrengen
• prefab vloerelementen over deze vloerliggers aanbrengen 
• prefab leidingkoker/badkamer tussen de verdiepingsvloer aanbrengen 
• prefab stalen trap/bordessen aanbrengen
• regenscherm (buitengevel met openingen) monteren tegen het dragende binnenspouwblad
• prefab dakelementen/kunststofdakbedekking aanbrengen
• afmontage/aansluiting is aan de Nutsbedrijven

 

Huskey Jan Brouwer Associates
Booosting seeks asylum

Housing under Stress vraagt om een oplossing onder stress. Gelukkig is de oplossing nog niet gevonden. Enerzijds lijkt de ongecompliceerdheid van de flower-power beweging wel een suggestie: verzamel een hoeveelheid bouw- en sloopafval inclusief autowrakken, stel een kaveltje ter beschikking en laat de toekomstige bewoners maar wat aan rotzooien. De andere oplossing is wellicht het maken van een technisch perfecte mobiele huisvesting zoals Neil Denari die heeft ontworpen. Daartussen ligt een groot aantal mogelijkheden.
De keuze valt op het volgende scenario:
1. Maak gebruik van systemen die op de markt aanwezig zijn. De systemen moeten demontabel zijn en geschikt voor hergebruik.
2. Dit geldt niet alleen voor de draagstructuur, maar ook de installatiecomponenten dienen stekkerklaar te worden geleverd.
3. De interieurelementen zoals keuken- en sanitaire blok zijn standaard en wederom bruikbaar.
4. De gevelelementen bestaan uit gelaagde constructies waarbij de beplatingen weer kunnen worden gebruikt in de bouw, bekistingen bijvoorbeeld. De transparante delen bestaan uit grote glasplaten die kozijnloos worden toegepast, zodat het glas zelf weer bruikbaar is.
5. Besluit tot gestapelde bouw om de kosten te drukken. Leidingsystemen, grondgebruik etc. zijn efficiënter dan bij alleenstaande woningen.

 

Huskey Tuns + Horsting Architekten
Verregaande caravanisering zal leiden tot ontmanteling van bestaande functies in de huidige vrijstaande woning. Dankzij de getallen is er bestaansrecht, waarbij de getallen nieuwe beelden op toepen. Beelden die slechts vanuit dit denken, zeer intensief aanwezig moeten zijn, ongeacht de situatie waar ze geplaatst moeten worden.
We oefenden op een aantal mogelijkheden en ontdekten dat het gezinsverband een hinderlijke sta in de weg is voor maximaal geïndividualiseerd samenwonen, aan de onderkant van de markt voor een bedrag variërend van f16.000,- tot f60.000,-.

 

Huskey Landmark Design & Technology
Faradays (Far-a-days)

De 'Ietterlijke' vertaling van Housing under stress - huizen onder spanning - heeft geleid tot de metafoor van de hoogspanningsmast als constructieve drager voor de woning(en). Immers, de masten staan vaak op de mooiste plekken in het land, met vrij uitzicht, op redelijke afstand van de buren, pure industriële produktie van de constructie, gefundeerd op maar vier heipalen, vrijwel ideale basismaten, snelle bouwtijd, beperkte etagebouw mogelijk, stroom voorhanden, etc. Goed isoleren is echter wel noodzakelijk.
Vertaald naar de realiteit levert de mastconstructie, ontdaan van bovenste helft, een markante woning of woninggroep op, die snel is te bouwen, af te breken en opnieuw te gebruiken. De masten zijn voor ca. 98% samengesteld uit standaard hoekstaalprofielen en plaatdelen, worden in onderdelen op maat, verzinkt, geboord en gebundeld aangeleverd op de bouwplaats en kunnen met een lichte kraan worden gemonteerd. De totale bouwtijd van de constructie, na het heien, is niet meer dan 2 à 3 dagen. De geschatte kostprijs van een constructie van 10 meter hoog en 10 x 10 meter op de grond, voldoende voor 3 etagewoningen, is, bij een gewicht van 4000 kilo, exclusief fundatie en wanden, f25.000,- inclusief montage. En dan kun je er ook nog onder lopen, de fietsen stallen en de auto's parkeren.

 

Huskey Hubert-Jan Henket Architecten
In het ontwerp bestaan de gevels uit dichte elementen en kozijnen die opgehangen zijn aan stalen kokerprofieIen die ook de vloer- en dakbalken dragen. Het dichte element is een sandwichvorm die bestaat uit twee lagen gipskarton met daarop isolatie geplakt en daaroverheen een pleisterlaag gesmeerd. Voor de vloer wordt M.D.F. toegepast; voor het dak bitumen. De gevelelementen worden liggend toegepast. De buitenkant ervan geeft de indruk van grote steenachtige elementen, terwijl de binnenkant voorzien wordt van een affilmlaag waardoor er een vlakke wand ontstaat. De houten kozijnen zijn voorzien van twee maal enkel glas, schuiven in de boven- en onderdorpel. De woonkamer is twee verdiepingen hoog en geeft rechtstreeks toegang tot de keuken, het toilet, de douche en de overige kamers. Ze bevat aan één zijde een glazen hoekpui die tot aan het dak doorloopt. De overige kamers hebben een minimum aan ramen omdat hun functie niet meer vraagt. De verwarming geschiedt via radiatoren, waarvoor een ringleiding is aangebracht. De bouwkosten zijn zonder fundering geraamd op f110.000,- excl. btw.

 

Huskey Post Ter Avest architecten
Weidewoning

Doel: Een woning maken die zo aantrekkelijk is als een zomerhuisje, die voldoet aan het nu gewende comfort en veiligheidseisen, zodanig ontworpen dat de verkaveling niet gevoelig is voor de situatie. Montage met geprefabriceerde elementen.
Concept: Een spiralobuis, doorsnede 5 meter, ter plekke uittrekbaar en te bevestigen tussen flenzen, die geplaatst zijn in het vrije landschap. Het geheel wordt vervoerd per schip naar de montageplaats. De buis bevat woon- en slaapruimten en een grote berging. Openingen worden naar willekeur gemaakt.

 

Huskey Frank van Waes, buro voor Architektuur
De demontabele noodwoning bestaat uit een kern met voorzieningen en techniek waaraan twee uitklapbare vloeren en twee dakelementen zijn bevestigd. Deze uitklapbare woning kan zowel op een vlakke of stijl aflopende ondergrond, op palen in water of op onregelmatige puinvlakten worden opgesteld aan de hand van een gebruiksaanwijzing van plaatjes.

 

Ontwerp - montage
Na het plaatsen worden de daken uitgeklapt met de ingebouwde lier, die de twee masten aan de zijgevels op hoogte brengt en de hangkabels opspant. Het dak is hierdoor tijdelijk ondersteund. Daarna klapt men de vloeren neer en plaatst men de buitenwanden. Het interieur blijft hierdoor tijdens noodweer droog. Na het afwerken bevrijdt men de kern uit de krimpfolie en sluit men water aan d.m.v. een knevelsluiting. Voor elektriciteit is een bouwaansluiting in de meterkast aangelegd. De kern is rondom voorzien van dubbele wandcontactdozen. Verwarming d.m.v. centrale luchtverwarmingskast. Afzuiging in de douche en boven het kooktoestel via een warmtewisselaar in de warmtewand. Het riool kan variëren van een gegraven geul of een PVC buizensysteem. Fabricagekosten: f45.000,- exclusief btw.
Montage: 4 man, 2 tot 4 uur, afhankelijk van de terreinomstandigheden.

 

 

aankondiging van deze activiteit

verslag 1 van deze activiteit

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl