Ontvang onze nieuwsbrief:
Bedrijfsbezoek

Booosting bijeenkomst bij Nationale Woningraad

dinsdag 22 maart 1994 / 16:00 - 19:00
Nationale Woningraad, Markenlaan 1, Almere > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie: Anneke van Dijk

De NWR organiseert een Booosting-bijeenkomst om de aspecten die het wonen in de toekomst beïnvloeden aan de orde te stellen.


Booosting bijeenkomst bij Nationale Woningraad

In 1913 werd de Vereniging Nationale Woningraad (NWR) opgericht als belangen- behartigingsorganisatie van woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven. De NWR is uitgegroeid tot een organisatie die voor ruim 740 leden ook advies- en dienstverlening verzorgt op het gehele terrein van bouwen en beheren van woningen. De leden van de NWR beheren samen ruim 1,4 miljoen woningen in de sociale huursector. Dat is ruim 40% van alle huurwoningen en bijna een kwart van de totale woningvoorraad in Nederland. De medewerkers van de NWR zijn specialisten op uiteenlopende vakgebieden, die vanuit het hoofdkantoor en vijf districtskantoren hun werk verrichten. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu en techniek adviseren zij bij meerjaren onderhoudsplanning, stellen zij programma's van eisen op voor nieuwbouw en woningverbetering, beoordelen zij bouwplannen en de kosten hiervan, leiden zij bouw- en verbeteringsprojecten en adviseren zij over specifieke problemen, zoals bodemverontreiniging, geluidsoverlast, toepassing bouwprodukten, energiebesparing en dergelijke.

Er is nog nooit zoveel 'architectuur bedreven' in de woningbouw als vandaag de dag. Ondanks blijmoedige experimenten blijft de bulk van de produktie mistroostig. De vrije sector floreert dankzij de lage rentestand en de gemeentelijke beleidslijnen. Deze hoogste graad van inspraak leidt in de meeste gevallen tot stereotype wijkjes waarin op de oervorm van de woning wordt gepreludeerd. Zo staan ettelijke exemplaren in de nieuwbouwwijk van Almere pal naast de bejubelde filmwijk, waarin op initiatief van de NWR en de gemeente het grote voorbeeld werd gegeven. Maar misschien dat een andere markt het tij weet te keren. Te midden van een relatieve overvloed aan starters, doorstromers en settelers, dienen zich groepen bewoners aan die op dit moment moeilijk te bedienen zijn: jongeren met een uitkering, gezinnen met bijstand, gehandicapten, immigranten en asielzoekers. Een nieuwe nood in een bekende gedaante. Betekent dat kansen voor SheIl, Fokker, DSM, Polynorm, Heiwo, of voor de instant housing markt? Of zou het traditionele bouwbedrijf een kans maken omdat het produkt zo lang meegaat? Nu de NWR heeft uitgeroepen dat gemeenten een beroep kunnen doen op de instant housing markt als semipermanente of tijdelijke oplossing, is er kans op een discussie met een déja-vu karakter.

Nu is er een Booosting aanhang die graag de uitdaging aanneemt voor experimenten waarin het produkt niet bij voorbaat als pleister op de wonde dient. Instant Housing met meerwaarde, betaalbaar zonder stempel of stigma, voor verschillend gebruik aan te passen.
Booosting stelt zich voor om hiertoe de tegenlezing de titel 'The parade of the HUSkeys' (Housing Under Stress) te geven. Aan een aantal ontwerpers en architecten van Booosting is gevraagd om voor deze uitdaging een schetsontwerp op de betreffende avond toe te lichten en een indicatie van de bouwkosten te geven. Kan er met industrieel bouwen en met een gerichte samenwerking van alle bouwpartners een antwoord worden geformuleerd? Krijgen we wellicht hier en daar een Booostingwijkje? 

programma
16:00 Aankomst/ontvangst
16:15 Introductie door ir Jan Westra
Voorzitter van het bestuur van Booosting
Docent produktietechnologie Fac. Bouwkunde TU Eindhoven
16:30 De NWR en een visie op wonen in de toekomst
N. van Velzen, Directeur NWR
17:00 De kwaliteit van de woningbouw
Dr ir N. de Vreeze
Directeur Stimuleringsfonds voor de Architectuur Rotterdam
17:30 Broodje
18:15 Het festivaI - Tegenlezing
Diverse ontwerpers, architecten, instellingen
18:45 Discussie
19:00 Einde

 

verslag 1 van deze activiteit

verslag 2 van deze activiteit

Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl