Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag Ronde Tafel De Daktrim

bron: Aluned
bron: Aluned bron: Aluned bron: Aluned

11 februari 2003: In het begin van 2002 is gestart met een creativiteitsessie, waarin de eerste oplossingsrichtingen voor een innovatieve dakrand zijn geschetst. Zo'n creatieve sessie begint met een verdieping in de mogelijke problemen, de personen en marktpartijen die met dakranden te maken hebben en de verschillende deelfuncties van de dakrand.


Innovatie in de wereld van de dakrand

Vervolgens is met een brainstorm geïnventariseerd hoe een dakrand minder beschadiginggevoelig en uitvoeringsgevoelig gemaakt kan worden en hoe je er voor zorgt dat er wel vocht uit maar geen vocht in de bouwkundige constructie komt. 

Tijdens diezelfde sessie is in een brainwriting het associatievermogen en de tekenvaardigheid van de deelnemers getest. Het ging er om elkaar te inspireren bij het creëren van oplossingsrichtingen voor de uitvoeringsgevoeligheid, beschadiginggevoeligheid en het vocht dilemma. De tekeningen laten spontane ideeën zien, zoals als een 'bumpertrim', een trim met kreukelzone, een alles vervangende transparante dakrand coating, een dakrand met het conservenblikprincipe, de klaptrim en de trim op basis van schubben.
Daarna kwam het er op aan de ideale dakrand te bedenken, door de verschillende ideeën te integreren, rekeninghoudend met alle functies van dakrand. Door het onvermoeibare enthousiasme leverde de eerste creatieve middag acht veelbelovende concepten op. De uitgangspunten voor een geanimeerd vervolgtraject.

In de tweede meeting zijn de resultaten van de eerste sessie geclusterd tot principeoplossingen. Een toetsing aan vastgestelde criteria leverde een selectie van drie oplossingen op. Deze zijn vervolgens uitgewerkt waarbij ook de mogelijke fabricage-, montagewijze en de materiaalkeuze zijn meegenomen.
In verschillende vervolgmeetings zijn de deelnemers in kleine groepen aan de slag gegaan met de drie concepten. Er is aandacht besteed de voortgang in de technische uitwerking, de eventuele octrooieerbaarheid en de commerciële haalbaarheid. Want behalve de techniek moet ook de marktintroductie van een product worden ontwikkeld, daarbij is inzicht in de marktomgeving en het marktvolume essentieel.

Nu, een klein jaar na de eerste creatieve sessie heeft dit innovatietraject twee octrooien opgeleverd. We kunnen dus spreken van een geslaagd resultaat. De nog deelnemende personen gaan zelfstandig verder met de productoptimalisatie en het overdragen van het octrooi aan geïnteresseerde marktpartijen. Het gaat daarbij om het commitment, want het doel van de groep is dat er echt geprobeerd wordt het concept in de markt te zetten. Want pas bij een marktintroductie zijn de innovaties echt gerealiseerd.

Concluderend kan gezegd worden dat het bundelen van kennis, vaardigheden en enthousiasme leidt tot innovatieve ideeën. Het traject heeft zich gekenmerkt door een creatieve inslag gevolgd door een meer zakelijke vervolg bij het optimaliseren van de concepten. Kortom, een leerzaam traject voor iedereen, met een onverwacht realistisch resultaat.


Wellicht dat een geheel ander product bij u irritaties opwekt. Mogelijk dat een dergelijk innovatietraject ook voor u de oplossing kan brengen. Aan u het initiatief!

Simone Vermeulen
Syntens Rotterdam

 

Aankondiging Ronde Tafel De Daktrim
Verslag Booosting Ronde Tafel De Daktrim

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl