Ontvang onze nieuwsbrief:
Ronde Tafel

Productontwikkeling Daktrim

woensdag 27 februari 2002 / 13:00 - 18:00
Syntens, J.F. Kennedylaan 2, 5612 AB Eindhoven > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie: Jos Lichtenberg

In de grote gedachten van het iii-bouwen (industrieel, innovatief en intelligent bouwen) lijkt de daktrim een ‘klein’ product te zijn. Schijn bedriegt echter. Ten eerste is het een belangrijk onderdeel van de gevel-dakknoop, maar bovendien blijken de bestaande oplossingen een bron van ergernis te vormen. De daktrim is als 'klein' element ook zeer bepalend voor de uitstraling/deugdelijkheid van het geheel. Een 'klein' product 'dat toch groot' kan/moet zijn derhalve.


Booosting neemt het initiatief voor een ‘ronde tafel’ gesprek met als doel met elkaar oplossingen voor de dakrandproblemen te genereren en van daaruit aanknopingspunten voor een vervolg te vinden.

Ergernissen over de bestaande daktrim:
- Lelijke aansluiting op gevel en hoeken
- De trim is lelijk zichzelf wordt als lelijk ervaren
- De trim is weinig vormvast/stabiel 
- De vereiste tussenruimte maakt (bijna altijd) storende lekstrepen


Een trend is dat je steeds vaker toevoegingen aan en rondom de daktrim ziet. Zowel ronde clickprofielen, waardoor associaties worden opgeroepen met de zinken kraal, als overstekende muurplaten, waardoor er meer schaduwwerking/plasticiteit ontstaat.

Het is ook opmerkelijk dat er in de loop der jaren steeds minder producenten c.q. leveranciers van daktrimmen zijn.

Tijdens deze bijeenkomst komen ontwerpers, onderwijs en industriële bedrijven uit de daken- of gevelsector bijeen. Het is de bedoeling om goede ideeën tot voor de markt beschikbare oplossingen te brengen.


Booosting heeft geen financiële middelen om het proces te blijven trekken, maar wil als initiatiefnemer toch graag betrokken blijven. Als bedrijven een idee willen oppakken en daar een ontwikkelingsproject van willen maken, dan kan dat en dienen hierover vooraf afspraken gemaakt te worden. Het geheel staat onder leiding van Simone Vermeulen, adviseur bij Syntens Bouw.

Programma
1. Ontvangst, kennismaken, toelichting doelstelling
2. Bespreking probleemstelling en afstemming uitgangspunten
3. Brainstormen, genereren oplossingen
4. Clusteren, 1e selectie
5. Vervolgafspraken

 

 

Booosting verslag Ronde Tafel De Daktrim
Syntens verslag Ronde Tafel De Daktrim

Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl