Ontvang onze nieuwsbrief:

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING BOOOSTING

Disclaimer
De informatie in dit e-mail-bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend. Booosting is nimmer verantwoordelijk voor schade of virussen die door dit bericht is toe- c.q. overgebracht.


Privacystatement
Booosting hecht veel waarde aan de privacy van haar aangeslotenen, relaties en gebruikers van haar website. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Booosting houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Booosting van u verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Booosting, Delftseplein 27h, 3013 AA Rotterdam.


Verzamelde gegevens en doeleinde verwerking
Booosting aangeslotenen (lidmaatschaphouders)
Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:
o om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
o om met u een lidmaatschapsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
o om facturen te kunnen sturen;
o en betalingen te administreren;
o om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en onze digitale nieuwsbrief/nieuwsupdates).
Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens, gegevens contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie).

 

Website bezoekers
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt alleen gebruikt voor het beheer en de optimalisatie van de werking van de website.

 

Nieuwsbrief/nieuwsupdates
Wij bieden een nieuwsbrief/nieuwsupdates aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en ontwikkelingen. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van geïnteresseerden. Iedere nieuwsupdate bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het geïnteresseerden-bestand van de nieuwsupdate wordt niet aan derden verstrekt, maar zal wel als basis dienen voor uitnodigingen voor onze activiteiten. Wij verwerken alleen de volgende gegevens: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Beveiliging
Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Alleen een selecte groep medewerkers hebben toegang tot de gegevens. De medewerkers van Booosting, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

 

Bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Uw rechten
U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk gegeven moment in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie.
U kunt bij ons hiertoe een schriftelijk verzoek toesturen op onderstaand adres: Booosting, Delftseplein 27h, 3013 AA Rotterdam. 
Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

 

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld.
Websites van derden
Op onze website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. Booosting draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom ook aan om de Privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

 

Vragen, opmerkingen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of de wijze waarop Booosting uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
Stichting Industrieel Bouwen Nederland Booosting
Postadres: p/a Kienhout 7, 6846 EE Arnhem.

Bezoekadres: Delftseplein 27H, 3013 AA Rotterdam
E-mail: info@booosting.nl.
Telefoonnummer: +31(0)6 2211 4701.
Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

 

Wijzigingen
Booosting behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Bestuur Booosting
1 november 2022

Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl