Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag Looop Heembeton

15 september 1999: Op 27 april en 7 juli 1999 vond de Looop Heembeton plaats.


Verslag Looop Heembeton

 

Na een algemene inleiding over Heembeton is een bezoek gebracht aan de productiefaciliteiten in de fabriek . Daarna is de creatieve sessie gestart met het inventariseren van de mogelijke knelpunten die Heembeton ondervindt in de markt. Aan de hand van de te verwachten ontwikkelingen in de markt is gezocht naar mogelijke oplossingen voor de genoemde knelpunten. Deze oplossingen zijn vervolgens zo concreet mogelijk samengevat en waar mogelijk gevisualiseerd.

De conclusies inzake de knelpunten en toekomstontwikkelingen bevestigden in grote lijnen de eigen analyses van Heembeton. Dat is belangrijk omdat Heembeton op basis daarvan inmiddels een aantal zaken in gang gezet heeft. Met name dat de productie en werkvoorbereiding van de elementen na de zomer zodanig aangepast zullen zijn dat er daadwerkelijk tot op de dag vóór productie de opbouw van de elementen gewijzigd kunnen worden. Daardoor is de voorbereidingstijd aanzienlijk korter geworden en kunnen de productieseries klein blijven. Bovendien wordt het tekensysteem zodanig aangepast dat de maatvoeringen uitgewisseld kunnen worden met andere bouwsystemen.

Samen met de nieuwe productiemogelijkheden van ná de zomer moet het mogelijk zijn om goed in te spelen op de gewenste, gesignaleerde flexibiliteit. Het 'persoonlijk wonen' concept, zoals dat in de sessie besproken biedt wat dat betreft een goede houvast.

Daarnaast is het duidelijk geworden dat er een aantal technische aanpassingen noodzakelijk is om het cascosysteem de optimale, gewenste flexibiliteit te geven. De voorgestelde vernieuwingen worden als aandachtspunten meegenomen. De conclusies die de sessie heeft opgeleverd zijn als waardevol ervaren.

 

De sessies zijn geleid door Axys innovations.
Het rapport is niet openbaar.

 

aankondiging van deze activiteit

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl