Ontvang onze nieuwsbrief:
Looop

Looop Heembeton

dinsdag 27 april 1999 / 09:00 - 12:00
Den Bosch > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie: Jos Lichtenberg

Een Looop betreft een sessie waarin concrete bouwinnovaties van derden worden besproken en waarvoor een aantal Booosting-aangeslotenen met expertise over het onderwerp, op persoonlijke titel wordt uitgenodigd.


Looop Heembeton

Heembeton is al vele jaren producent van draagcasco’s uit betonnen elementen. In het licht van een veranderende markt wordt gezocht naar industriële oplossingen met een hoge mate van flexibiliteit (meer ontwerpvairanten mogelijk). Dit ten aanzien van woningafmetingen en -vormen.

Om een aantal ‘denksporen’ te genereren is Booosting gevraagd een voorstel voor een Looop te ontwikkelen.

Looop
Een looop is een Booosting-instrument om door middel van ideegeneratie te komen tot oplossingen en richtingen voor een concreet probleem.
In het algemeen bestaat die actie uit:
1. Voorbereiding
2. Creatieve sessie
3. Verwerking uitkomsten en rapportage.

Deel 1 is op 27 april 1999.
Deel 2 is op 7 juli 1999.

Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl