Ontvang onze nieuwsbrief:

Impressie Innovatieconferentie Engineering Smart Cities of the Future

16 november 2015: Verschillende sprekers vertegenwoordigeden de onderwerpen ‘Cities’, ‘People’ en ‘Digitalisation’. Tussen hen bleek een duidelijke controverse tussen de digitale industrie, de toenemende efficiency en het ‘Big-Brothereffect’ enerzijds, het verlies aan privacy en de toenemende (voor stadsbesturen zorgelijke) assertiviteit van mensen via de sociale media anderzijds.


Impressie van de Innovatieconferentie Engineering Smart Cities of the Future op 2 november 2015

'Smart Cities' is een populair onderwerp. We ergeren ons als architecten er een beetje aan, want de architectuur is eeuwig en nu ineens moet er zo nodig van alles gedigitaliseerd worden. Maar de ontwikkelingen zijn niet te stoppen, hoogstens een beetje te sturen.

 

In architectenkringen wordt ‘Smart Cities’ als term een beetje beledigend gezien, want dat betekent dat steden vroeger ‘Dumm Cities’ waren en dat veroordeelt de architectonisch/stedenbouwkundige geschiedenis aanzienlijk. We kunnen beter van ‘Smarter Cities’ spreken en ‘Smarter’ dan als de toenemende invloed van digitalisering zien. We waarderen de efficiency die daardoor beoogd wordt, dat we overal via onze ‘Smart Phone’ goed geïnformeerd raken als we in vreemde steden lopen. We zien graag minder files, makkelijk bereikbare parkereerplaatsen, meer automatisch autorijden. En hebben als bouwende ontwerpers graag meer kennis van gewoonten, voorkeuren en eigenschappen van de bevolking, die immers onze vraagzijde is. We willen actuele kennis van nog meer zegeningen van de efficiency van digitalisering.

Voor mij geldt dat dit onderdeel is van het verkennen van de toekomst. Van de ‘Gebouwde omgeving van Nederland in 2040’. Ik vind dat we ons moeten inspannen om die te verkennen nu de bouw (volgens ministerie van EZ) in transitie is gekomen en de samenleving in de komende jaren/decennia onder veel onafhankelijke invloeden behoorlijk zal veranderen.

Ik wil hier graag later nog eens op terug te komen. Nu verwijs ik u naar de website van de Netherlands Academy of Technology & Innovation AcTI van waaruit deze conferentie is georganiseerd. U vindt hier o.a. de

presentaties van de keynote sprekers.

Ik hoop op verlichting, nadenken, discussies en verdere ontwikkeling van de stad.
Met vriendelijke groet,

Mick Eekhout
Emeritus hoogleraar TU Delft
Lid AcTI
Medeorganisator Innovatieconferentie Smart Cities

 

 

Aankondiging van deze Innovatieconferentie

 

 

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl