Ontvang onze nieuwsbrief:

Booosting 20 jaar vooruit! Visie van de scheidend voorzitter

Harm Boomsma

01 oktober 2008: I.h.k.v. 20 jaar BOOOSTING: afscheidswoord van Harm Boomsma, voorzitter vanaf januari 2004.


Scherp en gedreven


Eindelijk is het dan zover: Booosting heeft op 10 oktober a.s. een feestje te vieren. Inmiddels timmeren we 20 jaar actief aan de weg op het gebied van bouwinnovatie en aangezien dit een heel serieus vak is, zijn we wel toe aan een dagje relativeren. Ook draag ik op deze dag mijn voorzittershamer over aan Atto Harsta, een mooi moment voor enige bespiegelingen.


Toen ik vier en een halfjaar geleden aantrad, stelde ik (waarschijnlijk net als mijn voorgangers) vast dat de ambities van Booosting onze mogelijkheden ver overschreden. Want behalve de veelheid aan zeer gewaardeerde activiteiten en projectbezoeken hadden we ook concrete ideeën over het organiseren van veel meer zaken. Innovatieprijzen, internationale samenwerking, kennis-uitwisseling met gelijkgestemde organisaties en het opzetten van een website gericht op kennisdeling en samenwerking tussen aangeslotenen.


Onze missie omvat daarbij het versnellen van het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw. Dit impliceert dat we niet alleen verbeteringen moeten nastreven maar dat we dit bovendien in een steeds hoger tempo moeten doen. Het bereiken van onze doelstelling is voorwaar niet eenvoudig. Voordeel is wel dat dit veel continuiteit geeft, want als Booosting zullen we niet snel het punt bereiken dat deze missie volbracht is. De voldoening zullen we moeten halen uit het nastreven, De vraag die we onszelf steeds moeten stellen is of we dit nog even scherp en gedreven doen.


Ik denk daarbij aan onze frisse ‘elevator pitches’, waarbij we bouwinnovaties van nieuwe marktintreders een duwtje in de rug gaven. Ook denk ik aan onze inspirerende expertmeetings over onderwerpen als houtinnovaties en energieneutraal bouwen. Daarnaast droeg ik zelf mijn steentje bij aan het trachten invulling te geven aan hoge ambities door op maatschappelijk belangrijke thema’s eigen Booostingprojecten te starten. Het themaproject renovatie en transformatie van kantoren leverde waardevolle spin-offs op. Als vrijwillige Boosting-bestuurder besef je binnen zo’n project echter wel dat je inderdaad heel veel voldoening moet zien te halen uit het nastreven, want de benodigde hoeveelheid energie voor het uitvoeren is navenant groot. De eerdergenoemde initiatieven gaven mogelijkheden voor vervolg, echter herhaling alleen is geen core-business van Booosting, er dient meer aan de hand te zijn.


De sterkte van Booosting als platform van bouwinnovators wordt daarbij volledig bepaald door de aangesloten leden waaruit zij bestaat. En dat is niet niks, onze inbreng op bouwinnovatie in Nederland zeer substantieel. Elke keer als ik geconfronteerd wordt met een vernieuwend product of project, verbaas ik me erover dat vrijwel altijd blijkt dat een Boostinglid als architect, toeleverancier, ontwerper of anderszins hierbij betrokken is geweest.


Daarnaast speelt het belang van de inhoudelijke expertise van Booosting-leden. Bouwinnovatie krijgt in Nederland steeds meer de wind in de zeilen krijgt en ook juichen we de prioriteit toe die gegeven wordt aan het ontwerpen van een duurzame leefomgeving. Het blijft echter wonderlijk dat de belangrijkste aanjagers hierbij malversaties in de bouw en bij wijze van spreken de angst om binnenkort de wintersport te moeten missen, zijn. Indien de maatschappelijke wind uit een andere hoek gaat waaien, kunnen prioriteiten zo maar wijzigen, en dan is het heel belangrijk dat er partijen zijn, die de eerdergenoemde onderwerpen op de agenda kunnen houden.


Met deze praktische, inhoudelijke insteek onderscheidt Booosting zich van andere initiatieven, wij ontlenen daar zelfs onze identiteit aan. Zo worden ook een aantal beginselen van onze ‘founding fathers’ nog immer gerespecteerd. Booosting heeft nog steeds een bestuur dat enthousiast en volledig op vrijwillige basis een schijnbaar niet te tillen activiteitenpakket op de schouders neemt. Daarnaast verschijnt ook nog steeds onze nieuwsbrief. Tot voor kort diende eenieder die hier iets aan zou willen wijzigen, gewaarschuwd te worden, pek en veren konden je ten deel vallen.


Ten slotte wil ik mijn mede en oud-medebestuurders bedanken voor de samenwerking, de vele prikkelende discussies en de inzet in het aandragen van al die diverse activiteiten. Daarbij wil ik ook onze enige professional Jolanda bedanken voor al haar inzet en het organisatie- en regelwerk om activiteiten voor elkaar te krijgen en vooral ook voor haar geduld met ons als Booostingbestuur van vrijwilligers. Aangeslotenen, Raad van Advies, dank jullie voor jullie inbreng en support.


Als platform van bouwinnovators dienen we steeds alle vensters open te houden om de eerste signalen van sociaal-maatschappelijke, technologische maar ook internationale ontwikkelingen op te vangen, door te geven en daardoor heel scherp te blijven. Op 10 oktober gaan we dan ook vooruitkijken. Als ik zie hoeveel interesse er is voor aansluiting bij Booosting en welke formidabele nieuwe bestuursleden op 10 oktober klaar staan om mij en mijn bestuurscollega’s af te lossen, dan weet ik dat de gedrevenheid gewaarborgd wordt en de verandering door blijft gaan. Dit geldt ook voor mijzelf, na vier en een halfjaar Booosting-voorzitterschap ga ik mijzelf en mijn activiteiten ook maar eens veranderen.

Jullie horen nog van mij.


Harm Boomsma

 

Booosting Nieuwsbrief #95

Programma Booosting 20 jaar vooruit!
Presentaties Booosting 20 jaar vooruit!

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl