Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag Looop SIR-55

Concept 1 “inpassen in gangbare verkaveling” - kleinere footprint Concept 2 “de nieuwe terp” - buitenbeleving op hoogte Concept 3 “andere ontsluiting” Concept 4 “woonblok in de Pijp” - recombinatie van bestaande functies

01 juni 2005: Kort verslag van de Looop in opdracht van SIR-55, van 19 mei 2005


De uitkomsten zijn eigendom van de opdrachtgever van deze Looop, SIR-55;

u treft hier daarom slechts een korte impressie van deze activiteit aan.

Na bespreking van de context, het programma van eisen, veelvoorkomende knelpunten en de gerealiseerde projecten is gekozen voor uitwerking van vier varianten, gericht op vier specifieke situaties of doelstellingen. Daarbij bleek dat de vier afzonderlijke groepen deels op hetzelfde spoor uitkwamen. Behalve tot mogelijke interne optimalisaties (andere plattegronden) ging het daarbij vooral om externe optimalisaties, waarmee het programma van eisen op een kleinere footprint (grondoppervlak) kan worden gerealiseerd, en zo ook binnenstedelijke ontwikkeling mogelijk wordt.

 

Daarbij kwamen de volgende hoofdrichtingen naar voren, die in veel gevallen kunnen worden gecombineerd:


> Wonen boven een gemeenschappelijke parkeergarage


> Wonen rondom een gemeenschappelijke binnenplaats/-tuin


> Combinatie van nultredenwoningen met maisonnettes (twee of meer woonlagen)


> Combinatie van grotere en kleinere woningen (voor eenpersoonshuishoudens)


> Realisatie van nultreden door multifunctionele trapvervanger, bijvoorbeeld een toiletlift


> Clustering en stapeling op meer niveaus met interne of externe ontsluiting

 

 

Klik hier voor de aankondiging van deze activiteit.

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl