Ontvang onze nieuwsbrief:
Looop

Looop SIR-55

donderdag 19 mei 2005 / 13:00 - 18:00
Aldus Bouwinnovatie, Bemuurde Weerd OZ 31, 3514 AP Utrecht. , > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie: Atto Harsta

Een Looop betreft een sessie waarin concrete bouwinnovaties van derden worden besproken en waarvoor een aantal Booosting-aangeslotenen met expertise over het onderwerp, op persoonlijke titel wordt uitgenodigd.


Context

De overgrote meerderheid van de Nederlanders wil in een “grondgebonden” woning wonen. Er is maar weinig vraag naar appartementen. Toch is het beleid van gemeenten en andere partijen hier vooral op gericht. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van grond en hogere grondopbrengst voor de gemeente.

Bepaalde groepen, zoals ouderen, hebben extra redenen om op de begane grond te willen wonen. De interne toegankelijkheid is erbij gebaat dat alle functies “gelijkvloers” zijn. Dat betekent wonen, koken, eten, slapen en sanitaire voorzieningen op hetzelfde niveau (“nul treden”). De externe toegankelijkheid is maximaal wanneer dat kan op de begane grond, zodat stalling van voertuigen op hetzelfde niveau kan plaatsvinden als het wonen. Daarbij is niet alleen het eigen gebruik gebaat, maar ook de mogelijkheid om bezoekers te ontvangen.

Er heerst een krachtige mythe dat ouderen horen te wonen in een appartement. Dat is efficiënter voor eventuele zorgaanbieders. Het is efficiënter voor projectontwikkelaars. En het levert de gemeente meer geld op. Het is niet wat ouderen zelf willen. En al helemaal niet als zij bereid zijn geld en tijd te investeren in een optimaal woonklimaat.
Daarnaast hebben ouderen specifieke wensen, zoals een tweede (slaap)kamer op het woonniveau, die zelden in een standaard programma van eisen wordt opgenomen, ook als het gaat om zogenaamde “seniorenwoningen”.

Op microniveau heeft wonen op de begane grond ook een aantal nadelen. In bejaardenhuizen zijn de woningen net boven de begane grond het populairst. Van daaruit is het uitzicht op de directe omgeving optimaal, maar de verhevenheid boven het straatniveau leidt tot een verhoogd gevoel van veiligheid en privacy. Bij grondgebonden woningen wordt dit vaak opgelost door clustering. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met het feit dat ook vitale 55-plussers op termijn een onderhoudsarme tuin willen.

Intussen groeit de mismatch tussen vraag en aanbod op het gebied van huisvesting van vitale 55-plussers (toename met 1 miljoen huishoudens in de komende 15 jaar). Daarom is de tijd rijp voor een verrijking van het SIR-55 concept. Er is al een aantal mogelijke oplossingsrichtingen geïdentificeerd. Van daaruit is het gewenst om eerst verder te zoeken en dan een aantal keuzes te maken. Het gaat om het verenigen van de voordelen van “nultreden” met de externe toegankelijkheid van “grondgebonden”, zonder dat daarvoor exotische of dure technische voorzieningen nodig zijn. Voor de acceptatie bij “de gevestigde orde” is het daarbij noodzakelijk om aansluiting te vinden bij bestaande concepten, zoals “de seniorenflat”.

SIR-55

De opdrachtgever is dit keer SIR-55, Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw. Deze organisatie van vitale 55-plussers, heeft een programma van eisen ontwikkeld voor “de middenmarkt”. Een groep die niet primair op zoek is naar zorg en niet wil worden ‘weggestopt’ in een appartement, maar zich actief inzet voor een optimaal woonklimaat. In de afgelopen jaren zijn veel kleine projecten ontwikkeld. Daarbij moet iedere keer worden gevochten om het programma van eisen te realiseren. Zelfs projecten die door de doelgroep zelf worden geïnitieerd (geen afnamerisico en bescheiden van opzet, zodat er geen aanleiding is voor bezwaren uit de omgeving) stuiten op betutteling, onwil, onverschilligheid en onkunde bij gemeenten en marktpartijen.

 

Doel Looop
Innovatieve en inspirerende concepten, ideeën, schetsen die als basis kunnen dienen voor een woonvorm waarin de SIR-55 leden graag willen wonen. Concepten die voldoen aan hun specifieke programma eisen en wensen.
Hoe kan de omgevings- en woonkwaliteit van de bungalow op een andere manier worden gerealiseerd?
Deze moeten tevens naar de markt een signaal zijn van het kan ook anders. Het SIR-programma is te goed realiseren, het vergt alleen andere dan de nu bekende bouwvormen en -combinaties.

Programma
13:00 ontvangst met broodje
13:30 welkomstwoord

facilitator Atto Harsta


13:35 korte voorstelronde
13:50 inleiding

dagvoorzitter Lex Kwee

 

13:55 enkele voorbeelden van gerealiseerde SIR projecten
14:00 discussie over de opgave
14:10 uitleg verloop creatieve sessie


14:15 1e deel: divergeren
(alle mogelijke oplossingen en oplossingsrichtingen benoemen)


15:00 2e deel: convergeren
(oplossingen samenvoegen, concepten formuleren, selectie)

 

15:50 groepen samenstellen

16:00 pauze

16:20 concepten uitwerken in groepen

(tekst én beeld)


17:00 presentatie van en reageren op de concepten

17:25 afsluiting en dankwoord
17:30 borrel tot 18:00


Klik hier voor een kort verslag van deze activiteit

Harsta en Kwee vatten samen
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl