Ontvang onze nieuwsbrief:

Productontwikkeling rubriek 22 De bouwkluwen

Cover Booosting Special Produktontwikeling
Jos Lichtenberg

01 januari 2001: Booosting voorzitter Jos Lichtenberg, directeur van Buro A+ buro voor bouwproductontwikkeling te Roermond, met zijn 22e bedrijfskundige bijdrage over productontwikkeling.


Productontwikkeling rubriek 22
De bouwkluwen

Vanuit de industrie gezien (meestal is de industrie mijn opdrachtgever) blijft de bouw een ongrijpbare tak van sport. Kenmerkend voor bouwmarketing is dat je een product/dienst-combinatie niet levert aan een consument of een bedrijf, maar aan een project. Dat is op zichzelf vreemd, want een project is niemand. Een project wordt in den beginne vertegenwoordigd door een architect, die de belangen van een opdrachtgever dient. Als je een goed product hebt kan het heel goed zijn dat de ontwerper interesse in dat product heeft. En dan begint de kruistocht. De aannemer wil het risico van de vernieuwing niet aan, de ambtenaar van Bouw en Woningtoezicht fronst de wenkbrauwen en ook de adviseurs blijken vaak behoudender dan gedacht. De goeden uiteraard niet te na gesproken.

Redenen om de hakken in het zand te zetten lopen uiteen van gebrek aan creativiteit, het nemen van een vermeend risico of het gebrek aan budget. Geldgebrek, wellicht ontstaan omdat de adviesofferte was gebaseerd op een glad verlopend adviestraject en niet op het onderzoeken van allerlei onverwachte alternatieve oplossingen.
Het waarom van deze ‘hakken-in-het-zand-zetterij’ is interessant. Tegelijkertijd kan echter vastgesteld worden dat het een gegeven is. Als leverancier krijg je met deze hobbels te maken. De belangrijkste vijand hierbij is de factor tijd, want bij projecten liggen er planningen en doelen vast. Het tijdwapen speelt de ‘hakken-in-het-zand-zetter’ in de kaart. Even wat mist opwerpen en er dreigt een vertraging. En vertragingen maken beslissers nerveus. Er staat immers druk op de ketel. Vaak vervalt men dan om ‘vijf voor twaalf’ weer op het oude vertrouwde terug. Als leverancier heb je dan een hoop tijd geïnvesteerd en zie je vlak voor de eindstreep je kansen verdampen. Het verklaart de lange levenscycli van producten in de bouw. Ik ken veel bedrijven die zich er ook compleet door laten ontmoedigen. Zij doen het af met: “De bouw is zo conservatief” en blijven de kat uit de boom kijken.

De echte innovator geeft echter niet snel op en laat zich niet ontmoedigen door de vele ‘regelneven’ (lees: adviseurs, aannemers, constructeurs) die de bouwkluwen onontwarbaar lijken te maken en vaak zo vijandig tegen nieuwe ideeën aankijken.

Een van de dingen die ons in Booosting bindt is het willen doorbreken van bovenstaand automatisme/mechanisme tegen alles wat nieuw is. Ik werk zelf sterk vanuit de industrie, maar ook ontwerpers en eigenlijk ook opdrachtgevers worstelen met hetzelfde probleem. Ook zij streven doelen na en zien dat er tussen het voorlopig ontwerp en de realisatie vaak een oorlog gewonnen moet worden.


De echte Booosters herkennen dit verhaal waarschijnlijk wel. Maar ik wilde toch nog eens stoom eens afblazen bij u, een van de 1100 nieuwsbrieflezers, waarvan er overigens slechts 100 zijn aangesloten bij Booosting. De basis van Booosting blijft van toepassing: ontwerpers en industrie komen bij elkaar om een complot te vormen tegen de regelneven. Een van de drives om aangesloten te zijn c.q. u aan te sluiten bij onze stichting.

Wordt vervolgd (op welk podium dan ook).

Jos Lichtenberg
Voorzitter Booosting
Directeur Buro A+ buro voor bouwproductontwikkeling

Deze rubriek is verschenen in Booosting nieuwsbrief #60

Totaaloverzicht rubriek Produktontwikkeling

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl