Ontvang onze nieuwsbrief:

Openingswoord Rockwool bijeenkomst

20 juni 1991: Openingswoord op de Rockwool bijeenkomst van 20 juni 1991 door Jan Westra, voorzitter van BOOOSTING.


Openingswoord Rockwool bijeenkomst


Dames en heren,


Dit is mijn eerste optreden als voorzitter bij een BOOOsting bijeenkomst en tevens mijn laatste. Zoals u bij de oprichting van Booosting heeft kunnen vernemen zou de stichting zich na 3 jaar opheffen en dat tijdstip is nu genaderd. Wij leefden toen in de veronderstelling dat een initiatief waarin de aanzet tot produktvruchtige teams werd gegeven niet langer dan drie jaar zou moeten duren. Immers dan zou er voldoende geoefend zijn om het ontwikkelingswerk spontaan te kunnen laten plaatsvinden.

Vanmiddag heeft het bestuur evenwel besloten BOOOsting te verlengen met een periode van drie jaar, omdat we nog lang niet klaar zijn en omdat in de afgelopen periode is gebleken dat BOOOsting meer is dan een verzameling ontwerpers, architecten en producenten. Het is met name het verband tussen de partijen, de uitwisseling van informatie, de coördinatie van de vragen, het gelegenheid bieden tot het uitlokken van volgende acties waarin BOOOsting sterk is. Want ondertussen zijn er in onze geledingen contacten en contracten ontstaan en zijn wellicht ook omzetcijfers in welke zin dan ook door BOOOstingaktiviteiten beïnvloed.

De nieuwste rage de AVA bijeenkomsten (Alleen Voor Aangeslotenen) verhoogt de kans op een actie en wordt, zo is de eerste prille indruk, bijzonder gewaardeerd en druk bezocht. Dus we gaan door en door middel van onze Nieuwsbrief, bijeenkomsten en AVA's houden we u op de hoogte, maar en dat wil ik nog eens nadrukkelijk stellen: vragen - inhoudelijk of huishoudelijk - kunnen via het secretariaat worden doorgeleid naar BOOOstingleden of -bestuur.

BOOOsting is destijds als naam verrezen uit het scrabblespel waarin op het plankje de letters waren gesorteerd die afkomstig waren van bevorderen, Onderzoeken, Ontwikkelen, Ontwerpen, samenwerkende teams, industriële gebouwdelen. De compositie is een gelukkige greep geweest.

Nog steeds biedt de naam de gelegenheid om een gesprek of tekst de gewenste richting uit te laten gaan. De spelling, de klank, de verbastering, de ontleding, maar ook als een zucht van verlichting en verbazing de verklaring. Kortom een ontwapende binnenkomer. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik mij als bedenker van de naam heb verbaasd over het gemak waarmee destijds de O werd geaccepteerd. De O staat immers voor Ouderwets, Overtollig, Overbodig. Onderzoeken, Ontwikkelen en Ontwerpen klinken zwaar in een tijd dat de klankkleur wordt bepaald door de letter I van: Integratie, Innovatie, Intelligentie, Inter, Implicatie noem ze maar op, het zijn de verlichte vaak vluchtige begrippen die het tijdsbeeld markeren. Het is dan ook verheugend te noteren dat wij ons met de drie O's in gerenommeerd gezelschap bevinden. En soort zoekt soort. HOOgOvens en ROckwOOI zijn wat dat betreft reeds nu in BOOOstingkringen legendarisch. Rockwool en Hoogovens hebben het niet aangedurfd de drie O's op een nadrukkelijke plaats in de naam te groeperen, mar wellicht dat aan Ontwerpen, Onderzoeken en Ontwikkelen ook niet in betekenis een gelijke zwaarte wordt toegekend.

Hoe het ook zij wij zijn bijzonder verheugd dat Rockwool vandaag gastheer is voor BOOOsting en belangstellenden en ik neem aan dt de sprekers vanavond een warm pleidooi zullen houden over meer steenachtige materialen in de bouw. Dat moet na de roep om Staal bij Hoogovens en om de Kunststof bij General Electric Plastics een verfrissend geluid zijn. Vanavond komen de rotsvaste overtuiging en het wollige taalgebruik elkaar tegen, ik wens u veel plezier.

 

programma van deze activiteit

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl