Ontvang onze nieuwsbrief:
Discussie-avond

Speerpunt Bouw, concentratiepunt Nederlands bouwonderzoek

woensdag 26 september 2007 / 19:30 - 22:00
Almere > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie: MickEekhout

Mick Eekhout nodigt u - als formateur van het Speerpunt Bouw - van harte uit deel te nemen aan de discussieavond over de toekomst van het Nederlands bouwonderzoek.


Discussieavond over Speerpunt Bouw, concentratiepunt Nederlands bouwonderzoek

Speerpunt Bouw is dit voorjaar opgericht als een concentratie van het bouwonderzoek van de vier bouwfaculteiten van de TU Delft (Civiele Techniek & Geodesie, Bouwkunde, Techniek, Bestuur en Management en het onderzoeksinstituut OTB). Later zullen ook de faculteit bouwkunde van de TU Eindhoven en de faculteit Civiele Techniek van de Universiteit van Twente aansluiten bij dit initiatief.

De bouwindustrie die ontwerpt en bouwt en de bouwfaculteiten die fundamenteel, technologisch en toegepast onderzoek doen komen in het Speerpunt Bouw samen. De ambitie van het Speerpunt Bouw is Nederland gidsland te laten zijn voor innovatie in de Europse bouwindustrie. Bouw en onderzoek dienen beter op elkaar afgestemd te worden. De bouw moet met onderzoeksreusltaten beter, sneller, flexibeler, transparanter én innovatiever werken.

Eekhout zoekt antwoord en suggesties van u als architect, adviseur en producent over mogelijkheden en wensen voor nieuw bouwonderzoek.

programma
19:00 Broodjesbuffet
19:30 Uitleg over Speerpunt Bouw door Mick Eekhout, formateur
20:00 Discussie over toekomst bouwonderzoek
22:00 Afronding

Deze discussie is gepland na het Booosting projectbezoek TBS Kliniek Almere en Alleen Voor Aangeslotenen van Booosting AVA 

U bent van harte welkom!

Ontwerp UN Studio voor Mercedes Stuttgart (bron: Formatiestart Speerpunt Bouw Mick Eekhout) Verschillende deelnemers én belangen in de bouwpiramide
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl