Ontvang onze nieuwsbrief:
Presentatie aangeslotenen

Presentatie Booosting ontwerpers Rotterdam

donderdag 14 april 1994 / 16:00 - 19:00
Hoge Filters, Nesserdijk , Rotterdam > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie: Anneke van Dijk

Op 14 april organiseren Booosting en 5 ontwerp- en architectenbureaus uit Rotterdam en omstreken een bijzondere activiteit in een leeg penthouse op de 23e verdieping van het flatgebouw 'Hoge Filters' aan de Nesserdijk te Rotterdam.


Presentatie Booosting ontwerpers Rotterdam

AI jaren worden Booosting- bedrijven gevraagd om een presentatie van kennis en kunnen voor de aangeslotenen en overige geïnteresseerden te verzorgen. Voor architecten en ontwerpers is het echter net zo interessant om visie en praktijk eens naar buiten te brengen. Hiertoe is het idee ontstaan om een aantal bureaus uit een bepaalde regio uit te nodigen voor het organiseren van een Booosting­ presentatie.

De bureaus zullen een korte bureaupresentatie geven aangevuld met een visie op de materialisatie van een concept. Bijvoorbeeld door in te gaan op de vraag wat er echt voor de realisatie van een bouwwerk ontwikkeld is? En hoe zo'n ontwikkeling dan gaat. Andere interessante invalshoek is inzicht te geven in de wijze waarop bureaus werken.

Ook de locatie, een leeg penthouse op de 23e verdieping van de Kralinger Esch-Hoge Filters, aan de Nesserdijk op het DWL terrein, om precies te zijn - is spectaculair. We bevinden ons op het keerpunt van het leven van een gebouw; het grensvlak waar de invloed van de architect ophoudt en de bewoner invloed krijgt op het gebouw. Rond de ruïnes van de oude bassins van het Drinkwater­ leidingbedrijf, met uitzicht over de pretentieuze stad.
Traditiegetrouw zal ook deze presentatie worden beëindigd met een tegenlezing en discussie. Rein Jansma, architect en partner van het bureau Zwarts en Jansma zal als tegenpartij over een Rotterdamse verbouwing - ook interessant voor voetballiefhebbers - Booosting een trap na geven.

programma
16:00 Ontvangst/koffie
16:15 Inleiding door ir Jan Westra
Voorzitter van het Bestuur van Booosting,
Docent produktietechnologie Faculteit Bouwkunde, TU Eindhoven
16:30 Presentatie architectenbureau Böhtlingk
16:45 Presentatie ontwerpbureau Landmark Design & Technology
17:00 Presentatie Post Ter Avest architecten
17:15 Presentatie Tuns + Horsting Architecten
17:30 Presentatie Architektenbureau Visser & Beerman
17:45 Borrel & leuke hap
18:15 Tegenlezing door Rein Jansma
Architectenbureau Zwarts en Jansma
18:30 Discussie en einde

U bent van harte welkom!

 

Korte CV's van de bureaus

Architectenbureau Böhtlingk Maasland
Architectenbureau Böhtlingk is een bureau van vier personen, met een breed scala aan opdrachten in woning- en utiliteitsbouw. Wij streven ernaar om met minimale middelen een hoog rendement te halen, door creatief om te gaan met opdracht, randvoorwaarden en architectonische middelen.
Gerealiseerd in 1993
: Nieuwbouw woonhuis Delft
: Uitbreiding woonhuis Maasland
: Verbouw met interieur kantoor Maassluis
: Nieuwbouw composteringsinstallatie Amersfoort
Uitvoering in 1994
: Nieuwbouw drukkerij Maasland
: Nieuwbouw bedrijvencomplex Grubbenhorst
: Nieuwbouw busstation met fietsenstalling en horeca Maasland

: Nieuwbouw rioolwaterzuivering Zaltbommel
: Nieuwbouw woningbouw VARA-strook Amsterdam
Motto Een goed gebouw moet je kunnen filmen.

Landmark Design & Technology
Vanaf 1 januari 1994 is Landmark gevestigd in het karakteristieke, onstuimige Scheepvaartkwartier in Rotterdam. De directie van Landmark wordt gevormd door de industrieel ontwerpers ir. Theo JJ Groothuizen en ir. Marcel Vroom.De verhuizing van Landmark markeert de start van een nieuwe fase in het, nu bijna achtjarige, bestaan van het ontwerpbureau. De huisstijl maakt daar gewag van; in de ondertitel is, behalve design, technology het sleutelbegrip. Die nadruk op technologie onderstreept wat Landmark beweegt. Landmark richt zich immers op vernieuwing - op het ontwerpen van produkten die verbeteringen zijn ten opzichte van hun voorgangers; op het ontwerpen van nieuwe produkten, voor een nieuwe tijd. Landmark maakt vernieuwing zichtbaar door technologie toepasbaar te maken; door technieken werkbaar te maken. Zo wordt produktontwikkeling inzetbaar om vorm te geven aan de toekomst; om deze tastbaar te maken.
Motto Industrieel bouwen is niet alleen voor de grote schaal, de 'architectuur'; industrieel bouwen is juist voor de bewoner: in het gebru ik, en in de flexibiliteit en intelligentie van het gebouw, de woning.

Post Ter Avest Architecten
Post Ter Avest is een middelgroot architectenbureau. Projecten worden zowel turn-key als in opdracht uitgevoerd. Nadruk in het oeuvre ligt op de conceptuele benadering van idee tot detail. Het bureau heeft ruime ervaring met grootschalige projecten in de sport- en recreat iesfeer, utiliteitsbouw, woning- en stedebouw. Diverse projecten zijn middels prijsvragen verkregen. Opdrachtgevers zijn instellingen, projectontwikkelaars, gemeente en rijksoverheid. Nauwe persoonlijke relaties zijn er met onderwijsinstellingen en vakorganisaties.

Een aantal gerealiseerde werken:
- Houtzagerij, sport en recreatie Den Haag
- Aagje Dekenlaan, woningbouw + gezondheidszorg Den Haag
- Fruitport Vierhaventerrein Rotterdam, nieuwe havenvisie voor oude bedrijfsterreinen
- Oudelandshoek, groepswonen voor ouderen Dordrecht.
Motto 'Fiks'e fixatie'.

Tuns + Horsting Architecten
Een met twee vestigingen landelijk opererend architectenbureau. Als voornaamste bedrijfsactiviteit wordt erkend, dat architectuur de kunst is van het ontwerpen en doen uitvoeren van bouwwerken. Met in totaal 28 leden wordt getracht dit zo optimaal mogelijk in teamverband te realiseren. Dankzij een breed scala van opdrachtgevers is er een gedifferentieerd aanbod van problemen in het opdrachtenpakket aanwezig. Zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw, met een accent op gezondheidszorg.
Motto De lange weg.

Architektenbureau Visser & Beerman
Visser & Beerman is een bureau dat al 48 jaar zijn diensten levert aan een breed scala opdrachtgevers. Voor ons staat voorop dat de architect, wanneer de opdrachtgever streeft naar een optimale prijs- kwaliteit verhouding, de spil in het bouwproces moet zijn. Aangezien het bureau hoort tot de grotere architectenbureaus in Nederland zijn wij in staat een volwaardig pakket aan diensten te leveren: van planontwikkeling, stedebouw en het opstellen van PvE's, via ontwerp, bestekken, begroten en bouwmanagement tot interieurontwerp, toezicht, onderhoud en beheer. Door een flexibele bureaustructuur en een per project opgezette organisatie is het voor ons mogelijk wel een totaalpakket van diensten te leveren als delen daarvan. Naast grote utilitaire projecten realiseren wij ook particuliere woonhuizen. De inzet en wens om de specifieke problemen van een opgave ook specifiek op te lossen en daarmee het karakteristieke van een project uit te drukken, daagt ons geregeld uit tot produktontwikkeling of een andere toepassing van reeds bestaande produkten. Daar we bij Booosting een vergelijkbare inzet constateren, denken we door ons aan te sluiten een wederzijdse stimulans voor elkaar te kunnen zijn.
Motto Al doende leert men.

 

verslag van deze activiteit

 

Hoge Filters Rotterdam
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl