Ontvang onze nieuwsbrief:
Themabijeenkomst

3D IMRO en de omgevingsvergunning

donderdag 30 maart 2017 / 16:00 - 19:00
Rho adviseurs, Delftseplein 27B, 3013 AA Rotterdam, (Gebouw Central Post) > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten & pers, €50.00 (pp) voor niet-aangeslotenen
Organisatie: Pim Marsman

Voor veel ontwerpers en bouwers is het werken in 3D en BIM tegenwoordig standaardprocedure. Lokale overheden blijven hierbij sterk achter. Dat is lastig voor het bouwproces als geheel. Hoe ontwikkelt zich het Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO) in 3D? Welke potentie heeft 3D IMRO voor ontwerpers? Hoe verandert straks de bouwpraktijk?


3D IMRO en de omgevingsvergunning

 

De bouwwereld verplaatst zich steeds meer van de uitvoeringspraktijk naar het virtuele ontwerp. Iedereen weet: ‘Better fail early’. Zo ook de planologie en stedenbouwkunde. Planners en ontwerpers benutten steeds meer de voordelen van gemeten informatie voor het maken van toekomstvisies. Middelen als big data voor demografie, Computational Fluid Dynamics voor capaciteitsberekeningen voor verkeersstromen, Mental Ray voor geluidsbelastingen, OpenGIS voor 3D modellen, etc.

 

Ook overheden gebruiken steeds beter de mogelijkheden van digitaal gereedschap.

OLO (Omgeving Loket Online) is up-and-running ten behoeve van vergunningstrajecten.

IMRO (Informatie Model Ruimtelijke Ordening) heeft bestemmen digitaal gemaakt. Maar waar ontwerpers en bouwers al vergevorderd zijn met ontwerpen in 3D, laat de overheid nog weinig kennis en kunde zien. Elke ontwikkelaar, ontwerper of bouwer herkent dit. Zowel aan de voorkant bij het opstellen van kaders voor ruimtelijke ordening (omgevingsvisies, bestemmingsplannen) als aan de achterkant bij toetsing van vergunningsaanvragen. Dit zorgt voor een hiaat dat de 3D werkwijze danig verstoort en veel van de voordelen ervan tenietdoet.

 

We weten tegelijkertijd dat deze trend niet te stoppen is, simpelweg omdat het werken in 3D en BIM voor ontwerpers en bouwers efficiënter is. Wat gaat er mis? Wat heeft de overheid nodig om snel langszij te kunnen komen? Waar kunnen ontwikkelaars ontwerpers en bouwers hierbij helpen? Welke mogelijke effecten gaat deze innovatie krijgen?

 

programma

16:00 ontvangst
16:10 introductie 

Pim Marsman - Booosting

Inleiding op het thema 3D Informatie Model Ruimtelijke Ordening.

Wat is 3D IMRO en waarom is het de toekomst? 


16:20 De Praktijk

Fokke Plantinga en Ruud Veenhof - Rho adviseurs
Is 3D IMRO mogelijk en wat is ervoor nodig?
Rho adviseurs geeft onder meer advies aan overheden welke criteria voor het werken in 3D IMRO gehanteerd moeten worden, zoals bij de casus Nijmegen, waarover zij ons meer zullen vertellen.

16:40 De Overheid

Edward de Wit - Gemeente Den Haag
Bij de Gemeente Den Haag lopen al jaren zinvolle programma’s die de stap naar 3D IMRO voorbereiden. Welke vorderingen zijn er gemaakt, waar staan we nu en hoe ziet de toekomst er uit?

17:00 The Science (engelstalige lezing)

Abdoulaye Diakité - TU Delft
Abdou is Postdoc bij de vakgroep 3D geoinformation van Jantien Stoter aan de TU Delft. Hij werkt onder andere aan de integratie van BIM en GIS. Wat zijn de praktische en technische hick-ups?


17:20 De Infra

Cristian Otter - Geonius
De Grond-, Weg- en Waterbouw loopt momenteel voorop als gaat het over digitale aanpak van ontwerp en uitvoering. Zijn hun methodes ook goed bruikbaar voor de bouw in het algemeen?
Geonius presenteert een casus uit de praktijk waarbij zij Systems Engineering, BIM en GIS integreren. 

17:40 Tegenlezing

Michiel Cohen - RDS
Michiel Cohen is in zijn indrukwekkende loopbaan als architect altijd bezig geweest met het scheppen van de randvoorwaarden waarbinnen architectuur kan ontstaan. De hype rond 3D en BIM is eigenlijk niets nieuws en heeft al helemaal niet de toekomst. 

18:00 Nieuwe technologie
Korte presentatie van de potentie van Google Tango door Abdou Diakité.


18:10 Debat & Borrel


Filmpje Gemeente Den Haag Dynamisch 3D Model (3:08)

 

Deze activiteit valt onder de programmalijn booostingdigitaal

Maximaal 40 deelnemers.

 

U bent van harte welkom!

Delft Voorbeeldproject virtuele modelwoning Deze activiteit valt onder de programmalijn Booosting Digitaal
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl