Ontvang onze nieuwsbrief:
Ronde Tafel

Digitaal vakmanschap

donderdag 02 april 2015 / 15:40 - 16:20
Amsterdam RAI, Building Holland > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie: Joost Heijnis

De ontwerp- en bouwwereld digitaliseert in rap tempo. De voordelen zijn evident: er kunnen steeds complexere vormen worden gebouwd, er kan eenvoudiger worden samengewerkt, materiaalgebruik kan worden teruggedrongen etc.


Digitaal vakmanschap

Tegelijkertijd lijkt er door deze focus op digitaal ontwerpen steeds minder affiniteit te zijn met het maken van het bouwwerk zelf. Daarmee dreigen materiaalbeleving en ook kennis van productietechnieken verloren te gaan. Ook vanuit de opleidingen lijkt hier steeds minder aandacht aan besteed te worden. Het vakmanschap verschraalten verdwijnt hierdoor uiteindelijk.

Booosting organiseert over dit onderwep op Building Holland en in samenwerking met Stedebouw en Architectuur een Ronde Tafel gesprek.

De drie jonge sprekers Marcel Bilow, Wessel van Beerdendonk en Frank Huijben vertegenwoordigen de disciplines: onderwijs, architectuur en constructie.


Marcel Bilow is hoofd van het Buckylab op TUD Bouwkunde; een praktijkplek waar studenten van een concept/schets een werkend prototype leren maken; geheel in de geest van Buckminster Fuller.
Wessel van Beerendonk is mede-oprichter van Studio RAP (Robotics, Architecture & Production), een ontwerp- en fabricagestudio voor toepassing en ontwikkeling van robotgestuurde fabricagemethoden voor zowel ontwerp- als bouwproces.
Frank Huijben is in 2014 gepromoveerd op het onderzoek naar het constructIeve en morfologIsche karakter van vacuümconstructies: Vacuumatics 3D Bekistingssytemen. Hij werkt als structural erngineer bij ABT Delft.

De gezamenlijke stelling is dat het (noodzakelijke) gebruik van digitale hulpmiddelen altijd gepaard moet gaan met kennis van (de werking van) de materialen die worden ingezet. Zij hopen het tij te keren door in opleidingen aandacht te besteden aan detailleren en meer ‘’hands on’’ methodes toe te passen waarin componenten worden gebouwd.

De sprekers zijn ervan overtuigd dat innovaties slechts kunnen ontstaan door digitale technieken te combineren met kennis van detail en materiaal.

dag do 2 april 2015
tijd 15:40-16:20u
plek Building Holland Creatio Stage

entree gratis registreren

gesprek olv Joost Heijnis

 

programmalijn

 

programma 

15:40 intro Booosting Joost Heijnis
15:44 intro Buckylab Marcel Bilow
15:46 intro Robotics, Architecture, Production Wessel v Beerendonk
15:48 intro Vacuumatics Frank Huijben
16:00 discussie tot 16:20

 

U bent van harte welkom!  

 

 Studenten in Buckylab

 Vacuumatics: DEM simulatie

 SkilledIn office toont
kansen robotgestuurde fabricagemethoden (ontwerp: Studio RAP)

 

Op 4 november 2015 start de Architectenworkshop Digitaal Vakmanschap

Deze activiteit komt tot stand ism Stedebouw & Architectuur Buckylab: van concept naar prototype Robotgestuurde productiemethode van Studio RAP Vacuumatics principe
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl