Ontvang onze nieuwsbrief:
Advies

Advisering Schiphol J-Pier

woensdag 28 maart 2001 / 14:00 - 20:00
Schipholgebouw bedrijfsrestaurant, Schiphol iAirport Amsterdam, Evert van de Beekstraat 202 , 1118 ZR Schiphol > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie: Andrë Roelofsen

Booosting heeft de opdracht om te adviseren bij de ontwikkeling van de J-Pier op Schiphol; een erkenning van haar creatieve status in de bouw.


Op Schiphol zal na een korte inleiding een observatie van de B-pier plaatsvinden.
De groep wordt vervolgens per thema ingedeeld. Op basis van een uittreksel van de briefing en het Programma van eisen worden opzet en doelstelling van elk workshopthema verduidelijkt.

Aan de hand van een aantal geselecteerde aandachtgebieden zal vervolgens, onder begeleiding van facilitators, in enkele sessies worden gebrainstormd over infrastructuur- en product-gerelateerde (toekomstige) ontwikkelingen en de daaruit voortkomende knelpunten. Nu of op afzienbare termijn haalbare-/realiseerbare prestatie-eisen dienen daarbij als uitgangspunt. Daarnaast zal ruimte geboden worden voor volledig nieuwe scenario’s voor het bedrijfsvoeringconcept of de functionele inrichting van de pier.

Workshop thema’s

1 Industrieel prefabricage- minimale bouwactiviteiten op locatie
Alle bouwactiviteiten zijn een aanslag op de bestaande logistiek van Schiphol; de vraag is dus om de bouwactiviteiten te minimaliseren en zoveel mogelijk te denken in bouwcomponenten cq bouwdelen door middel van prefabricage.

2 Flexibiliteit-mobiliteit- demontabiliteit-hergebruik
Het antwoord op de veranderende vraag (over een periode van 40 jaar) naar de capaciteit en functievervulling van de pier en de gates.
- Uitbreiding van de pier (na 2010) met 4 cat C. gates
- Veranderende politieke (o.a. Schengen) en culturele situaties zal leiden tot sterke veranderingen van de inrichting van de pier.
- Herindeling van de luchthaven zou op termijn zelfs kunnen leiden tot de wens de gehele pier te verplaatsen naar een andere locatie.

3 Duurzaam- selfsupporting-energie-milieu
De wens bestaat om de pier zoveel mogelijk selfsupporting te laten zijn ten aanzien van energiehuishouding en onderhoud. De kosten hiervan dienen geminimaliseerd te worden. Daarnaast speelt ook de duurzaamheid in al haar facetten een rol.

Programma
13:30 ontvangst op parkeerplaats Schipholgebouw
13:45 vervoer naar B-pier
14:00 toelichting en observatie pier
15:00 vervoer terug naar Schipholgebouw

15:30 start brainstorm:

introductie thema’s en inventarisatie inbreng
15:50 formulering scenario’s
16:40 pauze
17:00 voortgang brainstorm
18:00 terugkoppeling

18:30 buffet
20:00 einde

 

AVA Deelname aan dit adviestraject is Alleen toegankelijk Voor Aangeslotenen van het Booosting-netwerk.

 

Verslag Advisering Schiphol J-Pier


Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl