Ontvang onze nieuwsbrief:
Bedrijfsbezoek

Hout leeft?!

woensdag 19 september 2001 / 15:00 - 18:30
Timmerfabriek Adriaan van Erk, Kadijk 4a, 2861 CM Bergambacht > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie:

Booosting heeft al enige jaren weinig aandacht besteed aan het oermateriaal hout. Tijd om daar verandering in aan te brengen: een nieuwe bijeenkomst over de ontwikkelingen in houtland: Hout leeft?! Hout leeft?!


Hout leeft?!

Vroeger werd veel meer van hout gemaakt dan tegenwordig. Van de kleinste gebruiksvoorwerpen tot en met complete gebouwen en infrastructurele werken. Door de jaren heen zijn er voor veel toepassingen alternatieven op de markt gebracht die trachten hout te verdringen. Toch zien we de laatste jaren weer een opleving in het houtgebruik en ook het aantal IFD-voorbeeldprojecten met hout is opvallend. Komt dit door de kwaliteit van de houtproducten, door de drang om duurzaam te bouwen en het milieuvriendelijke karakter van hout of zijn natuurlijke materialen gewoon een trend in de architectuur? Wat zijn recente ontwikkelingen in de houtbouw en kan hout blijven concurreren?

Na een beschouwing over hout in de architectuur door architectuurpublicist Ids Haagsma, zal Jan Willem van de Kuilen (docent Houtconstructies Faculteit Civiele Techniek TUD) ingaan op de recente ontwikkelingen in de houtbouw in binnen- en buitenland.

Vervolgens wordt ingezoomd op houten gevelelementen. Jan Douma van de Nederlandse Bond voor Timmerfabrikanten gaat in op de wensen die verschillende partijen tegenwoordig hebben en hoe daaraan vanuit de timmerindustrie invulling gegeven wordt.

Een voorbeeld van een recente ontwikkeling is het Kapla®-kozijn. Een kant-en-klaar, afgeschilderd en beglaasd houten kozijn dat in de bouwfase, nog na het voegen, wordt ingehesen en gemonteerd. Dit maakt een einde aan de ontberingen waaraan geveltimmerwerk soms maandenlang in de ruwbouw blootstaat. En dat verhoogt niet alleen de kwaliteit en de duurzaamheid van het gevelelement, maar verbetert ook de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats en versterkt het industrieel en demontabel bouwen. Inmiddels is het kozijn in diverse proefprojecten geplaatst. Timmerfabriek Adriaan van Erk is een van de fabrikanten die het Kapla®-kozijn produceert.

Programma
15:00
Ontvangst en introductie
15:15 Rondleiding in de fabriek

16:00 Hout in de architectuur

Ids Haagsma architect


16:15 Ontwikkelingen in de houtbouw

Jan Willem van der Kuilen TUD CITG


16:30 Gevelelementen: productie, kwaliteit en ontwerpvrijheid

Jan Douma NBvT


16:45 Ontwikkeling van het Kapla®-kozijn en ervaringen uit proefprojecten

D. van der Kooij architect BNA

 

17:00 Pauze


17:15 Tegenlezing

Kwaliteitszorg vs nieuwe productontwikkelingen

Henk van Laarhoven H.J. Henket architecten Raad van Advies Booosting


17:30 Tijd voor discussie en een borrel
18:30 Afronding


U bent van harte welkom!

 

Verslag Hout leeft?!


Booosting Nieuwsbrief #62

KAPLA staat voor KAnt en klaar PLAatsen. Houten vangrail (foto: Jan Willem vd Kuilen)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl