Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag produktontwikkelingsbijeenkomst

Media eenheid

25 januari 1994: Met 36 Booosting-aangeslotenen heeft in de grote vergaderzaal van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft een produktontwikkelingsoverleg plaatsgevonden. Tijdens deze middag, exclusief voor Booosting-aangeslotenen, stond de voortgang van lopende ontwikkelingen en het opstarten van nieuwe ontwikkelingen centraal.


Veel nieuwe ideeën voor Booosting produktontwikkelingen

Ter lering en vermaak wordt door Marcel Vroom het ontwikkelingsverloop van de Media-eenheid vanaf de start in 1988 tot en met het realiseren van een demonstratieproject van de ontwikkeling, produktie en installatie van 10 stuks Meterkast 2000 - een afgeleide van de oorspronkelijke Media-eenheid - in de regio Arnhem toegelicht.


Jouke Post volgt met de ontwikkeling van de snelle afbouwsystemen voor de hoogbouw. De aanpak van deze ontwikkeling is zeer pragmatisch. Na een brainstorm-avond met 10 bedrijven en bureaus is de doelstelling geformuleerd om middels het verbeteren van de produkttechniek de afbouwtijd in met name hoge kantoorgebouwen te verkorten. Momenteel wordt een prototype gerealiseerd dat in maart 1994 zal worden getoetst en geëvalueerd.

Nieuwe ontwikkelingen
Keuzekozijn door Brouwer + Koning

De NWR gaat op zoek naar toepassingsmogelijkheden. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van het model. Hiertoe wordt bij Senter een Technisch Ontwikkelingskrediet aangevraagd. Eind februari volgt advies van Senter.

Aanbouwserre door Post ter Avest

Er wordt een proefproject gezocht.

Stalen Ramen door Landmark
Behoeft uitwerking van deskresearch; er is interesse getoond door de industrie.

Gevels door Frank van Waes
Modulair systeem waarmee verouderde kantoorgevels kunnen worden gerenoveerd. Wacht op toepassingsmogelijkheid.

Servicestrook door Henk van Laarhoven
Een smalle strook i n her plafond waar installaties door lopen.

Warmwaterterugwinning door Henk van Laarhoven
Het terugwinnen van de warmte uit restwater.

Alternatief voor schutting door Philip Teygeler
Uitgangspunt vormt een kunststoffolie om toe te passen in allerlei schuttingen, tussen huizen, langs de snelweg en zo meer.

Vrijstaand rijtjeshuis door Jaap de Voogd
Idee haakt in op een andere manier van verkavelen en de mogelijke sociale voordelen hiervan.

Bitumineuze dakbedekking met leislag door Jaap de Voogd
Een anti-verstopafvoerhulpstuk voor hemelwater.

Intelligente woning door Jan Westra
Inhakend op intelligent wonen door de installatie van de woning te verbeteren. De intelligentie van de woning verbeteren door aanpassing te zoeken op het gebied van weersgesteldheid, temperatuur, veiligheid, comfort en zo meer.

Intelligente deur door Jan Westra
Een afsluitbaar gat in de wand; het kozijn en datgene wat er in draait. Kreten als sponningsloos, volledig afsluitbaar, inbraakvrij, in bepaalde standen ventileren, geen sleutels en bijvoorbeeld groter worden in gesloten stand, staan hier centraal.

Mediawand door Marcel Vroom
Herbergen van klimaatunits in huis.

Klimaateenheid door Marcel Vroom
Orde in de chaos van de apparaten die het klimaat in huis kunnen regelen.

Flexibel te bouwen dak op basis hergebruik door Jan van Ham
Een lego-bouwsysteemachtig dak zonder gebruik te hoeven maken van stukadoors, metselaars e.d.

Verend oplegmateriaal door Jan Font Freide
Vloeren op balken kunnen stapelen zonder specie te gebruiken. Bestaat er een materiaal dat fabricagetoleranties van de balken opheft?

Toepassing van aluminium of RVS? door Jan Font Freide

In verband mer duurzaam bouwen. Waar kun je aluminium nog meer in huis toepassen? Bijvoorbeeld gordingen van houten daken of het ophangen van buirenspouwbladen.

Multi Purpose Unit door Tijs Verburg
Een unit die voorziet in elementaire voorzieningen als water, energie, onderdak en hygiëne, bijvoorbeeld toe te passen bij rampen, als oorlog e.d.

Lexan Golfplaat & constructie door Jos Lobée
Gezocht wordt sterke, stijve, dragende constructie voor de plaat bij toepassing bijvoorbeeld als schuurtje of afdak.

Booosthuis
Een plek om samen re kunnen werken en experimenteren om met de verschillende culturen te kunnen kennismaken en in elkaars keuken te kijken. Een mogelijkheid om de buitenwereld te vragen commentaar te leveren op bepaalde ontwikkelingen of produkten. Met de Booosting-aangeslotenen zal een echt huis worden gerealiseerd gericht op ontwerpers en bedrijfsleven.

Volgend overleg

In september 1994 wordt een volgende produktontwikkelingsbijeenkomst gehouden.

 

aankondiging van deze activiteit

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl