Ontvang onze nieuwsbrief:

Nieuw aangesloten: Efectis Nederland

Micha de Jong, Manager Marketing & Sales Efectis Nederland Mobifire test Cone calorimeter Brandoorzaak onderzoek

22 juni 2015: Via een kort interview stellen wij nieuwe aangeslotenen graag aan u voor. Vandaag Micha de Jong van Efectis Nederland, aangesloten bij Booosting sinds juni 2015.


Nieuw aangesloten! Efectis Nederland

Efectis Nederland is een technisch dienstverlener die zich geheel richt op alle aspecten van brandveiligheid. De oorsprong van Efectis Nederland ligt bij TNO waar Efectis Nederland het Centrum voor Brandveiligheid was. In 2006 is het Centrum voor Brandveiligheid geprivatiseerd en onder de naam Efectis samengevoegd met het brandlaboratorium van CTICM uit Frankrijk. In 2013 is Efectis Nederland verhuisd naar het nieuwe laboratorium in Bleiswijk aan de Brandpuntlaan. 

Micha De Jong werkt sinds drie jaar als Manager Marketing & Sales bij Efectis Nederland. Hij is zowel technisch als commercieel geschoold (MTS Energietechniek en HBO Commerciële Economie) en inmiddels vijftien jaar werkzaam in de bouwketen.

Brandonderzoek en -testen

Efectis is gespecialiseerd in brandonderzoek en -testen. Deze testen worden veelal uitgevoerd om producten en gevelelementen te kunnen classificeren volgens de Europese classificatienorm EN13501 deel 1 en 2. In de bouwregelgeving wordt naar deze classificatienormen verwezen voor de toepasbaarheid van producten in de bouw, met als doel de bouwwerken (brand)veiliger te maken. Daarnaast krijgt Efectis Nederland ook veel vragen over bouwwerken waarbij de “standaard” regelgeving geen oplossing biedt. De specialisten bieden een gelijkwaardige oplossing door middel van Fire Safety Engineering (FSE), zij adviseren daar waar de standaard oplossingen onwerkbaar zijn in de praktijk. De doelen van de wetgever en opdrachtgever staan centraal, door bijvoorbeeld extra vluchtvoorzieningen, RWA systemen, automatische blussystemen kan een veilige situatie gecreëerd worden in monumenten of grote logistieke centra.


Nieuwe testen

Efectis Nederland is sinds oktober 2014 als eerste Nederlandse partij geaccrediteerd te testen voor de weerstand tegen rookdoorgang (EN1634-3). Hiermee bekleedt men een voortrekkersrol op het gebied van een aanstaande verandering in de wet- en regelgeving. Vanaf 2018 moet voor nieuwbouw de weerstand tegen rookdoorgang, ook wel rookwerendheid genoemd, aangetoond worden. Deze testmethode is voor deuren en luiken de aangewezen norm.

Innovaties
Efectis heeft voor de Noord-Zuidlijn in Amsterdam een innovatieve en verplaatsbare oven toegepast, de Mobifire. Deze oven is ontwikkeld om het spatgedrag van beton in-situ te kunnen beproeven. Omdat niet al het beton vergelijkbaar spatgedrag vertoont en dit ook beïnvloed wordt door o.a. de lokale gronddruk op de betonconstructie, is een zorgvuldige selectie gemaakt van te beproeven locaties. 

Brandoorzaak onderzoek
Wekelijks ontstaat er in Nederland gemiddeld een grote brand. Efectis onderzoekt de oorzaak en het verloop van dergelijke branden en gebruikt het eigen laboratorium om reconstructies te maken.

Researchtool
Efectis heeft in 2014 een cone calorimeter testopstelling aangeschaft. Dit slimme apparaat kan met kleine productsamples (10x10cm) een goede indicatie geven van het brandgedrag van het betreffende materiaal. Deze researchtool kan van nieuwe producten met verschillende samenstellingen snel en eenvoudig een indicatie geven. Dit bespaart kosten voor ontwikkelaars.

Ontwikkelingen
Er is een sterke ontwikkeling van actieve blussystemen op de Nederlandse markt. Sprinklers en watermistsystemen kunnen een brand lokaal controleren, waardoor de uitbreiding van een brand kan worden voorkomen.

Verder bieden de renovatie- en transformatiemarkt een goed toekomstperspectief. Herbestemmingen stellen nieuwe brandveiligheidseisen eisen aan een gebouw, waarbij installatietechnische oplossingen kunnen bijdragen aan het veiligheidsniveau.

Efectis & Booosting
Efectis is aangesloten bij Booosting sinds juni 2015. De Jong stelt het innovatieve karakter van Booosting zeer op prijs. “Wij willen nog dichter op de markt opereren en binnen het Booostingnetwerk treffen wij daarvoor uiteenlopende bouwpartners aan.”

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl