Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag 2e Rondetafel Studie Renovatie- en transformatietechnologie

Casestudie Verrijn Stuarthuis Rijswijk

15 februari 2006: Voor de studie Renovatie- en transformatietechnologie is de opdracht oplossingen te bedenken voor het transformeren van het kantoor Stuarthuis tot appartementen voor starters (60-80 m2) en de benodigde transformatietijd te halveren t.o.v. traditionele methoden.


Verslag 2e Rondetafel Studie Renovatie- en transformatietechnologie


Brainstorm 1 “Van werken naar wonen, 50% sneller”

De deelnemers analyseren het gebouw en de opdracht die er aan ten grondslag ligt. Na discussie constateert de groep dan de tussenwanden technisch nog redelijk te gebruiken zijn, als ze maar tot het plafond worden opgehoogd. Maar voor de gestelde opdracht is het gebruik een stuk lastiger, zo niet onmogelijk: vooral woningscheidend zijn ze zo goed als onbruikbaar met name vanwege de geringe geluidsisolatie (en wellicht brandwerendheid). Gelijktijdig dragen de deelnemers oplossingen aan voor geschetste beperkingen. Er ontstaat spraakverwarring omdat een deel van de groep praat vanuit de gedachte dat de vloer leeg is, en een ander deel dat de tussenwanden hergebruikt worden en tot die tijd blijven staan.

Er zijn twee scenario’s:
1. hergebruik van wanden, die blijven staan tót ze hun nieuwe functie hebben
2. clean sheet: een lege vloer

Belangrijk is te starten met verhuur voor de verbouwing: • de regels staan 5 bewoners toe zonder aanpassing van de gebruiksvergunning • laat bewoners inspraak hebben in de verbouwing • verbouw zodanig dat een deel geëxploiteerd kan worden terwijl een ander deel nog verbouwd wordt: let op overlast

De groep komt met een technische oplossing:  • realisatie van zelfstandige appartementen binnen het stramien dat door de kolomstructuur opgedrongen wordt, gelegen aan een binnengang/corridor • nieuwe woningscheidende wanden plaatsen die aan de brand- en geluidvoorwaarden voldoet • bestaande wanden gebruiken voor interne scheiding van kamers • scheidingswand tussen woning en corridor is modulair en bevat alle voorzieningen of is zelfs al keuken, natte cel etc. • binnencorridorvloer wordt verhoogd en bevat leidingen voor aan- afvoer water, elektriciteit, luchtafvoer (géén gas) • vloer en voorzieningenwand zijn prefab en plug-and-play op elkaar aan te sluiten • voor het monteren moet er per verdieping één gevelelement verwijderd worden (lift is te klein).

Oplossing moet nog gevonden worden voor luchtaanvoer. Snelle optie lijkt: gaten in kozijnen te maken en het kiepraam aan te passen aan de regels.

Ondanks dat dit een goede technische oplossing is, lijkt het niet een oplossing te zijn die verstandig is voor een gebruik van slechts vijf jaar. Hergebruik van de modulaire voorzieningenwanden lijkt de deelnemers weinig aannemelijk en de kosten van (de)montage zijn aanzienlijk.

Naast alle technische input is er bij enkele deelnemers ook duidelijk de behoefte om breder te kijken en het gebouw en zijn nieuwe functie te beoordelen in de omgeving: wat gebeurt er nog meer op beleidsgebied, wat zijn de out-of-the-box-mogelijkheden: openen van de gevel, plaatsen van een atrium, ontwikkeling van het buitengebied. Duidelijk is dat deze oplossingen binnen de 5-jaarshorizon niet verantwoord realiseerbaar zijn en zelfs niet binnen de middellange termijn (tot 15 jaar).

De potentie van een gebouw zit op drie niveaus:
niveau 1 horizon 5 jaar
kijk naar de mogelijkheden van het bestaande gebouw met de bestaande indeling


niveau 2 horizon 15 jaar
kijk meer naar wat het gebouw in potentie te bieden heeft 

niveau 3 horizon 50+jaar
hier is de gebiedsontwikkeling, stedenbouwkundige functie en de visie op de omgeving van eigenaren en overheden belangrijk. Het gebouw kan daarbij benaderd worden als casco of zelfs alleen skelet. Deze ingrepen doe je als je er van overtuigd bent dat de ingreep zin heeft vanwege de plaats van het gebouw in de omgeving en de verwachte ontwikkeling van het totale gebied.

 

Maria den Boon Aldus Bouwinnovatie
discussieleider

Jean Coumans NehemKMC
notulist

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl