Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag presentatie Toekomstplannen 2005

Boosoting als platform voo koploper sin bou winoovatie ipv stihting industrieel bouwen
Bent u al onder de Looop genomen door Booosting?

06 maart 2005: Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie heeft op de 1e dag van de Internationale Bouwbeurs, maandag 21 februari, haar toekomstplan gepresenteerd aan een grte groep toehoorders.


Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

De nieuwe plannen kunnen in het kort worden samengevat:
> Booosting als sectorbreed aanspreekpunt voor opdrachtgevers die beter onderbouwd en dus kansrijker, innovatietrajecten kunnen starten.

> Zorgen voor kennisoverdracht van innovators naar de andere partijen in de bouwsector

> Versterken van de positie en kansen van de koplopers in bouwinnovatie

> Zorgen voor doorstroming van innovaties naar de gehele bouwsector en versterken het concurrerend vermogen van de sector.

Een van de diensten is de Looop: het in opdracht adviseren over relevante innovatievraagstellingen. Op korte termijn brengt Booosting een aantal van plm. acht innovatie-experts op het gebied van de betreffende probleemstelling samen. De situatie van de opdrachtgever wordt in kaart gebracht en de gefaciliteerde brainstormbijeenkomst neemt twijfels weg, maakt risico’s hanteerbaar en geeft inzicht in technische knelpunten of toepassingsmogelijkheden.

Dit jaar start een Looop voor de VMRG met als onderwerp Intelligente gevels met geïntegreerde installaties hebben groot aantal voordelen voor gebouwen. De Looop zal een praktisch advies geven over hoe deze innovatie breed in de bouw kan worden opgepakt en ingevoerd.

Booosting zit volop plannen voor een sterker innoverende en concurrerende bouwsector. Onontbeerlijk daarbij is actieve betrokkenheid van de aangeslotenen. Bovendien worden nieuwe koplopers gezocht om dit met Booosting waar te maken! Studenten Bouwkunde van TU Delft en Eindhoven zijn hier 21 februari reeds mee gestart. Onder het thema “Bent u al onder de Looop genomen door Booosting?” zijn acht studenten een zoektocht gestart naar innovatieve koplopers in bouwinnovatie. Getooid in labjas en met een looopje speurden zij naar vernieuwende bouworganisaties. Het zal u als standhouder of bezoeker niet ontgaan zijn.


Harm Boomsma

Voorzitter Booosting

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl