Ontvang onze nieuwsbrief:

UPCAST ​​GLASS: Upcycling van afvalglas door gieten

21 juni 2023: UPCAST ​​GLASS: Upcycling van afvalglas door gieten


Open technologie laureaat voor ‘UPCAST ​​GLASS: Upcycling van afvalglas door gieten'


Het NWO Open Technologieprogramma staat open voor excellent onderzoek gericht op mogelijke implementatie van de resultaten. Het UPCAST ​​GLASS-project, door prof. dr. M.Overend, dr. Faidra Oikonomopoulou en dr. Telesilla Bristogianni, van de afdeling AE+T, Faculteit Bouwkunde, TU Delft, was een van de zeven onderzoeksprojecten die in het voorjaar van 2023 werden gehonoreerd.


UPCAST ​​GLASS heeft tot doel het recyclingpotentieel van glas te ontsluiten door een nieuwe recyclingroute te bieden voor het overgrote deel van het glas dat momenteel wordt gedowncycled of gestort. In theorie is glas perfect geschikt voor close-loop recycling. Toch wordt bijna de helft van het totale glas dat momenteel wordt geproduceerd, inclusief hoogwaardig, hoogwaardig glas, gedowncycled of gestort, omdat de huidige productieprocessen voor nieuwe platte en andere dunwandige glasproducten niet geschikt zijn voor de verontreinigingspercentages en samenstelling variaties als gevolg van teruggewonnen glas.

 

Recent onderzoek aan de TU Delft, geïnitieerd met het Re3 Glass project van dr. Oikonomopoulou en dr. Bristogianni, heeft aangetoond dat dit moeilijk te recyclen glas met succes kan worden gegoten in volumetrische glascomponenten die hogere niveaus van inhomogeniteiten en verschillen in samenstelling kunnen opvangen. In navolging van deze bevindingen pakt UPCAST ​​GLASS de opkomende kennislacunes aan die voorkomen dat de nieuwe generatie gerecycled gegoten glas levensvatbare producten wordt door:

 

• het verkennen van een nieuw gietproces voor gerecycled glas dat rekening houdt met receptvariaties en verontreinigingen uit een breed scala aan glasafvalstromen;
• het ontwikkelen van nieuwe methoden voor het beoordelen van de invloed van defecten in de samengestelde gerecycleerde glascomponenten;
• het verstrekken van een database met materiaaleigenschappen en ontwerprichtlijnen voor het recyclen van afvalglas tot hoogwaardige producten.

 

Om deze doelen te bereiken, zal het onderzoeksteam systematisch prototyping, materiaalkarakterisering en mechanische tests uitvoeren in de laboratoriumfaciliteiten van BK en CiTG van de TU Delft, en nauw samenwerken met belangrijke recyclingorganisaties, glasfabrikanten en ingenieursbureaus.

 

Het project duurt 4 jaar en wordt ondersteund door de TU Delft Glass Research Group, Vlakglasrecycling Nederland, Maltha Glass Recycling, Corning en EOC Engineers.

 

Contactgegevens
f.oikonomopoulou@tudelft.nl
t.bristogianni@tudelft.nl

 

-------------------------

 

The NWO Open Technology Programme is open to excellent research aimed at the possible implementation of the results. The UPCAST GLASS project, by prof. dr. M. Overend, dr. Faidra Oikonomopoulou and dr. Telesilla Bristogianni, from the AE+T Department, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, was one of the seven research projects awarded funding in Spring 2023.

 

UPCAST GLASS aims to unlock the recycling potential of glass by providing a new recycling route for the significant majority of glass that is currently down‐cycled or landfilled. In theory, glass is perfectly suited for close‐loop recycling. Yet, nearly half of the total glass currently produced, including high‐quality, high‐value glass, is either down‐cycled or landfilled, because current production processes for new flat and other thin‐walled glass products cannot accommodate the contamination rates and compositional variations arising from recovered glass. Recent research at TU Delft, initiated with the Re3 Glass project by dr. Oikonomopoulou and dr. Bristogianni, has shown that this difficult‐to‐recycle glass can be successfully cast into volumetric glass components that can accommodate higher levels of inhomogeneities and compositional differences. Following up on these findings, UPCAST GLASS addresses the emerging knowledge gaps preventing the new generation of recycled cast glass from becoming viable products by:

 

• exploring a novel casting process for recycled glass that accommodates recipe variations and contaminants from a broad range of waste glass streams;
• developing new methods for assessing the influence of defects in the engineered recycled glass components;
• providing a database of material properties and design guidelines for recycling waste glass into high-value products.

 

To achieve these goals, the research team will conduct systematic prototyping, material characterization and mechanical testing at the TU Delft laboratory facilities of BK and CiTG, and will work closely with key recycling organizations, glass manufacturers and engineering offices.

 

The project will run for 4 years and will be supported by the TU Delft Glass Research Group, Vlakglasrecycling Nederland, Maltha Glass Recycling, Corning and EOC Engineers.


Contactgegevens

f.oikonomopoulou@tudelft.nl

t.bristogianni@tudelft.nl

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl