Ontvang onze nieuwsbrief:

Donorskelet - van concept naar circulaire werkelijkheid

Tweedehands constructie hergebruikt in nieuwbouw Biopartner Leiden (bron: IMd)
Tweedehands sloophout en oude spoordelen als kolommen toegepast bij Hof van Cartesius (bron: IMd) Donorskelet-constructie bij project Hoogstraat 168-172 R'dam (bron: IMd)

06 maart 2020: Booosting aangeslotene IMd Raadgevende Ingenieurs startte in 2012 een onderzoek naar de mogelijkheden om de constructie van oude gebouwen opnieuw toe te passen. Dit donorskelet is een succes: meerdere projecten kregen de afgelopen jaren delen van een tweedehands constructie.


Donorskelet – van concept naar circulaire werkelijkheid

 

De draagstructuur van een bestaand gebouw wordt zó uit elkaar gehaald dat de onderdelen in andere gebouwen gebruikt kunnen worden. Gebruikmaken van deze donoronderdelen maakt dat er veel minder primaire grondstoffen nodig zijn en draagt zo in belangrijke mate bij aan het reduceren van de milieu-impact. 

Circulaire werkelijkheid
Het Rotterdamse winkel- en wooncomplex Hoogstraat 168-172 en Het Hof van Cartesius in Utrecht hebben als pilotproject de basis gelegd van het zogenoemde Material Driven Design. Bij het constructieve ontwerp van beide projecten vroeg dit om een andere aanpak dan het traditionele ontwerptraject. Je moet namelijk ontwerpen met tweedehands constructieve elementen, die op voorhand niet altijd bekend zijn.

Momenteel worden de stalen portalen uit een naastgelegen pand bijna volledig hergebruikt bij de nieuwbouw van het laboratorium voor Biopartner Center Leiden. Bij de realisatie van een nieuwe school in Eindhoven worden stalen liggers uit het oude schoolgebouw opnieuw gebruikt voor kolommen. En bij De Staal in Delft worden voor het bouwdeel De Technologische Campus de vrijkomende constructieve elementen van de huidige bestaande bebouwing opnieuw ingezet.


Uitdagingen
Dat een skelet uit elkaar gehaald kan worden en de onderdelen vervolgens prima kunnen worden hergebruikt, is nog lang niet bij iedereen bekend. Te vaak nog wordt de hoofddraagconstructie gezien als iets om te downcyclen.zoals betonnen onderdelen die vermalen tot puin in de wegenbouw belanden.
Ook het goed op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van donorskelet-onderdelen is nog geen sinecure. Veel andersoortige hergebruikte onderdelen, zoals bouwkundig en installatietechnisch, kunnen gemakkelijk tijdelijk worden opgeslagen, bijvoorbeeld bij de producenten. Bij relatief grote en zware constructieve elementen is dat op dit moment nog minder aantrekkelijk.

Hoewel demonteren meer kost dan traditioneel slopen, is de waarde ervan hoger, herbruikbare constructieve elementen als kolommen, balken en vloeren zijn waardevoller dan puin. Toch maakt de lage marktprijs van nieuwe elementen de businesscase nog altijd uitdagend. Maar zouden de werkelijke milieukosten worden doorbrekend – wat slechts een kwestie van tijd is – dan zou het donorskelet financieel eenn gunstige oplossing zijn. 

Essentieel voor succes is echter dat zowel de opdrachtgever als het hele bouwteam het donorskelet omarmen. Dan zijn alle hobbels goed te nemen, zoals die op het gebied van financiële haalbaarheid, risicobeheersing, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en blijkt het toepassen van een donorskelet zeer goed mogelijk.

 

meer info

IMd Raadgevende Ingenieurs

Pim Peters

010 2012360


Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl