Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag en presentaties Kick-off BouwTex

Detail sample Saxion: textiel met electra
Detail sample Saxion: textiel met PV Detail textielsample Samira Boon Samira Boon (re) toont een gevouwen textiel met verschillende functies Mieke Oostra tijdens de brainstorm met Ger Brinks

18 december 2017: De start van het nieuwe project BouwTex op 28 november jl. bestond uit een ochtendprogramma voor projectleden - met aandacht voor het doel en de opbouw van het project - en een middagdeel voor andere partijen over de maatschappelijke opgaven en de vier te ontwikkelen prototypes.


Verslag en presentaties Kick-off BouwTex

 

‘s Ochtends was deze bijeenkomst voor projectleden met aandacht voor het doel en de opbouw van het BouwTex-project. Het project werd geïntroduceerd door Mieke Oostra. Haar lectoraat Ruimtelijke Transformaties van de Hanzehogeschool Groningen is trekker van dit RAAK-MKB-project.

 

Tijdens bedrijvensessies die zij samen met collegalector Ger Brinks van Saxion organiseerde, kwamen zij tot de conclusie dat gangbare transformaties van gebouwen vaak irreversibel zijn en gepaard gaan met erg veel materiaalgebruik. Dit maakt het transformeren van gebouwen bewerkelijk, duur en tijdrovend. Ook hebben dergelijke transformaties een onnodig grote milieu-impact. Dit leidde tot het idee dat met textiel tot andere, lichtere en meer flexibele oplossingen gekomen kan worden.

presentatie Mieke Ooostra


In het BouwTex-project zullen de mogelijkheden onderzocht worden van textiel voor de bouw in het kader van transformatie en herbestemming van gebouwen. Er zullen twee concepten worden ontwikkeld om buitenmuren in aardbevingsgebieden te versterken met behulp van textiel, en er worden twee concepten ontwikkeld voor lichte flexibele binnenwanden. Van deze concepten zullen ook prototypes worden gemaakt die zullen worden opgesteld en getest.

 

Textiel leent zich bij uitstek voor het inweven van relevante functies. Maar welke zijn werkelijk relevant? Aan welke eisen moeten deze nieuwe componenten voldoen? Deze eisen en wensen zijn op een rij gezet voor de twee soorten prototypes en vervolgens is geïnventariseerd wat de diverse partijen bij kunnen dragen aan de verschillende werkpakketten. Projectleider Ron de Vrieze gaf een overzicht van de te verrichten werkzaamheden in de werkpakketten.

presentatie Ron de Vrieze


‘s Middags na de lunch schoven nog weer andere partijen aan. Er was aandacht voor de maatschappelijke opgaven die gesteld worden aan de bouw en daarmee ook aan de te ontwikkelen prototypes in het project. Dit onderdeel werd ook gepresenteerd door Mieke Oostra. Vervolgens presenteerde Ger Brinks, Lector Smart Materials, allerlei interessante mogelijkheden die beschikbaar zijn gekomen door de nieuwe technologieontwikkelingen binnen de textielbranche. Laura Erkens van Saxion had allerlei samples van materialen meegenomen die dit verhaal mooi ondersteunden.

 

Deze presentatie was een goede opmaat naar de introductie van de proof of concept die Ger samen met architect Maarten Douwe Bredero realiseerde voor brancheorganisatie Modint. Deze proof of concept bestaat uit drie onderdelen, elk met verrassende eigenschappen. Het materiaal van de eerste strook leent zich goed om fijnstof en andere schadelijke stoffen uit de buitenlucht te binden. De middelste strook, een 3D-breisel wordt bij vochtigheid transparant, waardoor gekleurde patronen zichtbaar worden die onder de huid zitten. De derde strook tenslotte, kan door aanbrenging van de katalysator titaniumoxide milieuonvriendelijke stoffen omzetten in een onschadelijke reststof. Belangrijke vraag voor de discussie was: zien we interessante toepassingen in de bouw van deze mogelijkheden?

presentatie Mieke Ooostra

presentatie Ger Brinks

filmpje Demonstrator (0:14)


Vervolgens is in groepen gebrainstormd over de te stellen randvoorwaarden en eisen aan de verschillende prototypes. De uitkomsten van de brainstorm zullen worden gebruikt als input voor WP1 en WP2.


Textieldesigner Samira Boon, deelnemer van het middagprogramma kreeg de gelegenheid om toe te lichten met wat voor projecten zij bezig is aan de hand van de tas vol samples die zij had meegenomen. Tot slot werden we na een korte introductie door directeur Rolf Koops rondgeleid door het nieuwe gebouw van BuildinG. In dit gebouw zijn allerlei testfaciliteiten beschikbaar en displaymogelijkheden voor nieuwe bouwinnovaties. Tot slot was er tijd om na te praten met een hapje en een drankje.

presentatie Rolf Koops 

 

meer info

Mieke Oostra

06 29503949

mieke@noorderruimte.nl

 

aankondiging van deze activiteit

 

 

 

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl