Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag Booosting Branchevreemd bij Tesla

 Grid midernozation (bron: presentatie Oostra/Energiekaart.net) Kijkje bij het chassis; de batterij wordt over de volle bodemlengte geplaats Tesla's Semi: de 1e elektrische vrachtwagen (bron: Tesla)

13 december 2017: Eindelijk weer eens een typisch Booosting event: Booosting Branchevreemd! 30 November jl., waren wij te gast bij Tesla.


Verslag Booosting Branchevreemd bij Tesla


In Tilburg staat Tesla's smetteloze mega assemblage- en testhal en ons ochtendprogramma gaat over elektrische auto's en energiebeheer. Er is een uitleg over Tesla Motors en Tesla Energy, een rondrit en ruim tijd voor vraag en antwoord met gastheer Jasper Uljee.

Omdat is afgesproken dat van de verkregen informatie – zoals te doen gebruikelijk – geen verslag wordt gedaan, is de insteek van dit nieuwsbericht de lezing van onze collega Mieke Oostra. Zij legt de link tussen Tesla’s missie to accelerate the worlds transition to sustainable energy en haar vakgebied Energietransitie.

 

Het gaat Tesla helemaal niet om auto´s maar wel om energie-oplossingen ten behoeve van de klimaatverbetering. De auto gebruiken zij als belangrijk medium bij deze idealistische, duurzame uitgangspunten. Daarnaast hebben zij andere consumentenproducten in de markt gezet zoals de in dakpannen geïntegreerde PV oplossing Solarroof en de Tesla Home Battery Powerwall.

 

Volgens het huidige regeerakkoord dienen alle nieuwe auto’s in Nederland in 2030 emissieloos te zijn. Elektrisch rijden is daarvoor goed voorgesorteerd. Aandachtspunten: aanschafprijs, actieradius en laadpunten.

opslag in de wijk
Mieke Oostra is lector Energietransitie bij Kenniscentrum Noorderruimte van Hanze Hogeschool Groningen en geeft een presentatie over de opslag van elektrische energie. Gaan we dat individueel doen in onze (elektrische) auto’s of collectief en onze woonwijken?

Voor de energietransitie is een belangrijk gegeven dat het totale elektriciteitsverbruik toeneemt. Dat wordt mede veroorzaakt door hoe we duurzame energie opwekken met zon, water en wind en het toenemend gebruik van … elektrische auto’s. Daarnaast wordt door het huidige kabinet ingestoken op grootschalige implementatie van energiebesparing in gebouwen, waardoor de warmtevraag af zal nemen. Maar vergeet niet: energieopslag in de gebouwde omgeving is ook opslag van warmte.

Door de duurzame energieopwekking heeft de balancering van vraag- en aanbod van elektriciteit extra aandacht nodig. Mieke vervolgt: “Er is steeds meer zon- en windenergie beschikbaar. Dat brengt veel meer fluctuatie in het energienet teweeg. Een netbeheerder heeft een aantal opties om dit niet continue aanbod, deze pieken en dalen, te flexibiliseren en om ons Nederlandse net beter te verbinden met de omringende landen:

1. Inzet flexibele energiebronnen

2. Energieopslag

3. Energiemanagement

4. Supergrids

En voor de supergrids worden nu nieuwe verbindingen aangelegd.”

Opslag is dus één van de oplossingen die hiervoor kan worden ingezet. Op de routekaart voor de energietransitie van de Nationale Wetenschapsagenda is energieopslag een belangrijk onderdeel. 


Individueel kan je bij opslag denken aan oplossingen met een buffervat voor warmte en aan een Tesla Powerwall voor elektriciteit. Maar het kan ook de auto zijn die je daarvoor gebruikt. In de wijk kan de warmteopslag bijvoorbeeld met een Ecovat. In Wageningen wordt heel hard gewerkt aan een pilot. Op het gebied van elektriciteit doen veel netbeheerders pilots met wijkopslag. Het begint voor hen interessant te worden bij een minimale capaciteit van 1 MW.

Bijvoorbeeld de eerste Buurtbatterij van Enexis in wijk De Keen in Etten-Leur.
Artikel Trouw -  4 september 2012

En Aliander doet een pilot in Rijsenhout: 35 woningen zijn aangesloten op de buurtbatterij in combinatie met 50 thuisbatterijen; een experiment om een overschot van zonne- en windenergie op te slaan.
Artikel NRC - 27 november 2017

Maar het kan ook anders: via een stroom leverende boer bijvoorbeeld. Zoals boer De Jong in Odoorn die zijn eigen zonne-energie opwekt en aan de buurt levert, maar ook opslaat in Li-Ion accu’s en zo ook bijdraagt aan de stabiliteit van de netfrequentie. 

Stichting Paddepoel Energiek onderzoekt samen met de Hanzehogeschool of een oude wijkcentrale in de Groningse wijk Paddepoel gebruikt kan worden voor energieopslag. KPN heeft 1400 oude centrales in Nederland waarvan zij er door voortschrijdende technologie-ontwikkelingen nog maar plm. 170 in gebruik hoeven te houden. Paddepoel Energiek is van plan eerst een zgn. postcoderoos te ontwikkelen op het gebouw van de wijkcentrale, met zonnepanelen voor de buurt. 

Mieke sluit af: “Er zijn ook pilots met andere technologieën dan lithium batterijen bijvoorbeeld de zoutbatterij. Er zijn vele technologieën in ontwikkeling: we staan aan de vooravond van een nieuwe wereld.“ 

Presentatie Mieke Oostra 

extra
Delta TU Delft: How are we going to drive in 2050


aankondiging van deze activiteit

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl