Ontvang onze nieuwsbrief:

Workshop Kwaliteitsborging Simulaties van Gebouwen en Installaties voor Ontwerp en Onderhoud

27 november 2017: International Building Performance Simulation Association Nederland Vlaanderen (IBPSA-NVL) organiseert op 12 december a.s. een workshop met acht inspirerende sprekers uit de academische wereld en industrie.


Workshop Kwaliteitsborging Simulaties van Gebouwen en Installaties voor Ontwerp en Onderhoud


In het verleden werd veel aandacht besteed aan het toepassen van gebouwsimulatietools tijdens de ontwerpfase van gebouwen met als doel het in kaart brengen van relatieve verschillen tussen ontwerp alternatieven. Nu wordt een verandering van deze focus zichtbaar.

Gedreven door de nationale en Europese regelgeving (BENG, NOM, NZEB), wordt de absolute prestatie van gebouwen en installaties in gebruik steeds belangrijker. Het doel van veel onderzoek en ontwikkelingstrajecten is dan ook het waarborgen van de geplande prestatie tijdens de exploitatiefase van gebouwen. Geplande (voorspelde) prestatie en gemeten prestaties komen vaak niet overeen. Het gebeurt niet zelden dat er een factor 3 tussen zit. Fenomenen welke in de literatuur ter verklaring van het verschil gehanteerd worden zijn dan ook de zogenoemde performance-gap, rebound effecten etc.. Meestal wordt ter verklaring ook naar foutieve berekeningen verwezen.

Aansluitend aan deze observaties is deze workshop bedoeld om met acteurs zoals adviseurs/ontwerpers, aannemers, leveranciers en beheerders/onderhoudsdeskundigen ervaringen en knelpunten uit te wisselen en te discussiëren. De focus ligt hierbij op het voorspellen van de absolute prestatie van gebouwen en installaties.

doel

Het doel van deze workshop is tot maatregelpakketten te komen om de kwaliteit van prestatieberekeningen van gebouwen en installaties te waarborgen. In tegenstelling tot het bepalen van relatieve verschillen tijdens de ontwerpfase, ligt de focus hier op het voorspellen van de absolute prestatie tijdens de exploitatiefase van gebouwen en installaties. Formulering van de belangrijkste vraagstukken die ontstaan in het spanningsveld tussen markt en overheidsbeleid, dienen als basis voor het ontwikkelen van voorstellen voor cursussen, ontwikkeling en/of onderzoeksprojecten welke tot realiseerbare oplossingen moeten leiden. Het resultaat van deze workshop wordt een document waarin de besproken, nader uit te werken, vraagstukken zijn opgenomen. Dit document wordt na de workshop onder de deelnemers verspreid en zal dienen ter inspiratie voor verdere initiatieven van IBPSA-NVL.

stellingen

Ter voorbereiding van uw bijdrage, zoals bv. een pleidooi, oproep of presentatie van een illustrerende casus hebben wij onderstaand enkele uitdagende inleidende stellingen geformuleerd:
1. Adviesbureaus moeten opdraaien voor de te hoge energiefactuur als blijkt dat hun concept niet presteert zoals beloofd.

2. Dankzij de opkomst van BIM en GIS zal de kostprijs voor gebouwsimulaties sterk afnemen en de kwaliteit verbeteren.

3. Simulaties zijn per definitie niet de werkelijkheid. Het heeft dan ook geen waarde om dit te vergelijken met de werkelijkheid.

4. Gezien de grote verschillen tussen berekende en gemeten gebouwprestatie is een instantie nodig om berekeningsmethodes en resultaten op toepasbaarheid (kwaliteit) te toetsen voordat een bouwvergunning verleend wordt.

5. De kwaliteit van simulaties is lastig te controleren, een keurmerk voor adviesbureaus zou een voldoende niveau moeten garanderen.

6. De kwaliteit van de simulaties hangt af van de simulatieomgeving maar vaak geldt de regel: garbage in = garbage out.

dag dinsdag 12 december 2017
tijd 11:30 tot 17:30 uur 
plek Cursus- en Vergadercentrum Domstad - Utrecht
deelname gratis
aanmelden verplicht bij Kiki Kobes-Schipper
k.schipper@saxion.nl tot uiterlijk 8 dec. 2017

meer info IBPSA 
IBPSA NVL is de Nederlands-Vlaamse tak van de internationale non-profit vereniging International Building Performance Simulation Association. IBPSA is een vereniging van en voor gebruikers, ontwikkelaars en onderzoekers van gebouw, prestatie- simulatietools en technologieën.

 

contactpersoon
Christian Struck lector Saxion en bestuurslid IBPSA-NVL

U bent van harte welkom!

 

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-4455 4026 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl