Ontvang onze nieuwsbrief:

Workshop Kwaliteitsborging Simulaties van Gebouwen en Installaties voor Ontwerp en Onderhoud

23 april 2018: International Building Performance Simulation Association Nederland Vlaanderen (IBPSA-NVL) organiseert op 28 mei a.s. een workshop met acht inspirerende sprekers uit de academische wereld en industrie over prestaties van gebouwen en installaties.


Workshop Kwaliteitsborging Simulaties van Gebouwen en Installaties voor Ontwerp en Onderhoud

 

IBPSA NVL is de Nederlandse Vlaamse tak van de internationale non-profit vereniging
International Building Performance Simulation Association. IBPSA is een vereniging van en
voor gebruikers, ontwikkelaars en onderzoekers van gebouwprestatie simulatietools en
-technologieën met als doel het verbeteren van de gebouwde omgeving.


In het verleden is veel aandacht besteed aan het toepassen van gebouwsimulatietools
tijdens de ontwerpfase van gebouwen om relatieve verschillen
tussen ontwerpalternatieven in kaart te brengen. Nu wordt een verandering van deze focus zichtbaar.

 

Gedreven door de nationale en Europese regelgeving (BENG, NOM, NZEB), wordt de absolute
prestatie van gebouwen en installaties in gebruik steeds belangrijker. Het doel van veel
onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten is dan ook het waarborgen van de geplande prestatie

tijdens de exploitatiefase van gebouwen.

 

Maar geplande (voorspelde) prestaties en gemeten prestaties komen vaak niet overeen. Het gebeurt
niet zelden dat er een factor 3 tussen zit. Fenomenen welke in de literatuur ter verklaring van
het verschil gehanteerd worden zijn dan ook de zogenoemde performance-gap, reboundeffecten etc.. Meestal wordt ter verklaring ook naar foutieve berekeningen verwezen.

 

Aansluitend aan deze observaties is deze workshop bedoeld om met adviseurs/ontwerpers, aannemers, leveranciers en beheerders/onderhoudsdeskundigen ervaringen en knelpunten uit te wisselen en te discussiëren. De focus ligt hierbij op het voorspellen van de absolute prestatie van gebouwen en installaties.

doel

Het doel van de workshop is om te komen tot een formulering van de belangrijkste
vraagstukken die ontstaan in het spanningsveld tussen markt en overheidsbeleid. Deze
vraagstukken dienen als basis voor het ontwikkelen van voorstellen voor cursussen,
ontwikkeling en/of onderzoeksprojecten welke tot realiseerbare oplossingen moeten leiden.

Het resultaat van deze workshop wordt een document waarin de besproken, nader uit te werken, vraagstukken zijn opgenomen. Dit document wordt na de workshop onder de deelnemers verspreid en zal dienen ter inspiratie voor verdere initiatieven van IBPSA-NVL.

stellingen

Ter voorbereiding van uw bijdrage, zoals bv. een pleidooi, oproep of presentatie van een illustrerende casus hebben wij onderstaand enkele uitdagende inleidende stellingen geformuleerd:
1. Adviesbureaus moeten opdraaien voor de te hoge energiefactuur als blijkt dat hun concept niet presteert zoals beloofd.

2. Dankzij de opkomst van BIM en GIS zal de kostprijs voor gebouwsimulaties sterk afnemen en de kwaliteit verbeteren.

3. Simulaties zijn per definitie niet de werkelijkheid. Het heeft dan ook geen waarde om dit te vergelijken met de werkelijkheid.

4. Gezien de grote verschillen tussen berekende en gemeten gebouwprestatie is een instantie nodig om berekeningsmethodes en resultaten op toepasbaarheid (kwaliteit) te toetsen voordat een bouwvergunning verleend wordt.

5. De kwaliteit van simulaties is lastig te controleren, een keurmerk voor adviesbureaus zou een voldoende niveau moeten garanderen.

6. De kwaliteit van de simulaties hangt af van de simulatieomgeving maar vaak geldt de regel: garbage in = garbage out.

dag ma 28 mei 2018
tijd 11:30 tot 17:30 uur 
plek Saxion Hogeschool, Handelskade 75, 7417 DH Deventer (ruimte Rollecate)
deelname gratis
aanmelden verplicht bij Kiki Kobes-Schipper
k.schipper@saxion.nl tot uiterlijk 23 mei 2018

 

extra

Op deze dag vindt ook de uitreiking van de IBPSA-NVL Best Thesis Award plaats.

meer info IBPSA 
IBPSA NVL is de Nederlands-Vlaamse tak van de internationale non-profit vereniging International Building Performance Simulation Association. IBPSA is een vereniging van en voor gebruikers, ontwikkelaars en onderzoekers van gebouw, prestatie- simulatietools en technologieën.

 

contactpersoon
Christian Struck lector Saxion en bestuurslid IBPSA-NVL

U bent van harte welkom!

 

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl