Ontvang onze nieuwsbrief:
Projectbezoek

XX: een kantoor voor de tijdelijkheid

woensdag 03 juni 1998 / 14:00 - 17:00
Stadhuis Den Haag, Spui 70, 2511 BT Den Haag > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie: Jouke Post

In het kader van ons 10-jarig bestaan organiseren wij een middag over productontwikkeling in de praktijk: project XX.


XX: een kantoor voor de tijdelijkheid

‘Een kantoorgebouw dat na 19,5 jaar gaat verkleuren en brommen. Na 20 jaar zakt het in elkaar en blijft er alleen zand en grind over.” Dit beeld staat Jouke Post, voorzitter van Booosting voor ogen met zijn project XX: een dubo-kantoor voor de tijdelijkheid.

Jouke Post vindt bouwen voor de eeuwigheid onnodig, zeker bij utiliteitsbouw. ‘Gebruiksvoorwerpen als kantoorgebouwen zijn voor 95 procent nuttig en degelijk, maar veel architecten geven ze ten onrechte de status van bewaarvoorwerp. Terwijl de meeste kantoren tegenwoordig nog maar een economische levensduur hebben van enkele decennia. Bovendien is verbetering of renovatie vaak even duur als het oorspronkelijke gebouw. Daarbij wordt veel materiaal en energie verspild’.

Door de materiaalkeuze af te stemmen op de economische levensduur van een gebouw wordt de totale milieubelasting minimaal. Deze marktontwikkeling en de aandacht voor duurzaam bouwen brachten Jouke Post er medio 1996 toe om een kantoorgebouw te realiseren voor twee decennia.

De Romeinse cijfers XX staan voor de onbekendheid en de levensduur van het project.

Participanten Al snel stond de opdrachtgever Wereldhave, in persoon van Gijs Verweij, achter het idee. Andere deelnemers in het projectteam zijn Rockwool Lapinus, CVK Kalkzandsteen, Archipel Ontwerpers, ABT, TU Delft, TU Eindhoven, de Ministeries van EZ en VROM, Novem en SEV.

Constructie Het kantoorontwerp kenmerkt zich door een hybride draagconstructie van hout en staal. Stalen funderingspalen, een begane grondvloer uit gerecycled beton op stalen liggers en een spaanplaten verdiepingsvloer gevuld met zand. Het dak bestaat uit een nefrit-plaat met een bedekking van mos. Kartonnen kanalen zijn basis van de luchtbehandelingsinstallatie. Om de installatie voor de klimaatbeheersing te beperken zijn aan de binnenzijde van de gevel doorzichtige rolgordijnen voor de dubbele beglazing gemonteerd. Deze klimaatgevel zorgt voor een minimale installatie.

Ontwikkeling De vraag naar materialen met een maximale levensduur van twintig jaar bleek echter haaks op de praktijk te staan. Producenten van bouwmaterialen zijn enerzijds druk om de levensduur van bouwmaterialen te verlengen en anderzijds wilden zij niet zo graag samenwerken met andere leveranciers. Iedere leverancier wilde dat Post zoveel mogelijk van hún materiaal gebruik zouden maken. ‘De opdrachtgever en ik hebben er gewoon dingen door moeten drukken’, aldus Post.

Het gebouw heeft een bvo van 2000m3, verdeeld over twee verdiepingen en het komt op het Delftech Park in Delft. In mei 1998 start aannemer BAM met de bouw van XX. ‘Het wordt gewoon een mooi kantoor’.

programma
14:00 ontvangst
14:15 Het idee en het ontwerp van XX
Jouke Post, Post Ter Avest Architecten, voorzitter Booosting


14:35 De realisatie van XX
Gijs Verweij, directeur Wereldhave


14:55 De constructie van XX
Frans van Herwijnen, directeur van ABT


15:15 De installatietechniek van XX
prof. Pierre Leijendeckers, TUE


15:35 discussie


16:00 Het Nomadisch Paviljoen
Eric Vreedenburgh, Archipel Ontwerpers, vice-voorzitter Booosting


16:15 borrel en kijkje Nomadisch Paviljoen
17:00 slot

In het kader van 750 jaar Den Haag is het bijzondere project het Nomadisch Paviljoen opgezet met als thema: de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en multimedia in relatie tot architectuur. Het is ten tijde van deze activiteit te zien in het atrium van het Haagse stadhuis.

 

U bent van harte welkom!

Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl