Ontvang onze nieuwsbrief:
Ledenborrel

DIALOOOG

woensdag 12 december 2012 / 16:30 - 20:00
Booosting secretariaat bij Zonneveld ingenieurs, Delftseplein 27, Rotterdam > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie: Het bestuur

31 Augustus 2013 bestaat Booosting 25 jaar! Hoogste tijd voor een gesprek met de achterban.


Dit jubileum valt in een periode waarin door vrijwel alle maatschappelijke instellingen, verenigingen, stichtingen en bedrijven wordt nagedacht over de toekomst. Dit geldt ook voor Booosting. De huidige opzet vereist een gesprek met de achterban: een dialooog.

Het huidige bestuur is nog steeds overtuigd van de doelstellingen: de stimulerende werking van het netwerk en het overdragen van nieuwe kennis ten behoeve van bouwinnovatie, en heeft inmiddels diverse mogelijkheden onderzocht om extra, noodzakelijke geldstromen op gang te krijgen.


De inbreng van de oud-aangeslotenen is onontbeerlijk; daarom op 12-12-‘12 een vroege Kerstborrel voor, door alle oud-aangeslotenen.

Elke aangeslotene krijgt 3 minuten spreektijd en is hierover persoonlijk geïnformeerd.

programma
16:30
ontvangst

16:45 re:booost
Joost Heijnis – voorzitter

17:00 Dialooog: presentaties aangeslotenen

18:30 samenvatting, conclusie, plan

19:00 borrel tot 20:00


AVA Deze activiteit is Alleen toegankelijk Voor oud-Aangeslotenen 

 

Sjabloon Dialooog presentatie

Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl