Ontvang onze nieuwsbrief:

Project: HoTT - House of Tomorrow Today

Organisatie: TU Eindhoven/Bouwkunde
Samenwerking met:
Locatie: Kanhoeve II Sterksel
Website: http://www.actiefbouwen.eu/

Beschrijving:
Een energieleverende woning met een comformatbel binnenklimaat.

HoTT is Nederlands eerste gebouw dat geheel ontworpen en ontwikkeld is voor de normen van 'Slimbouwen' en 'Active House'.

Basis van het energieconcept is het centraal stellen van de eindgebruiker. Op onderdelen als ventilatie, daglicht, uitzicht, maar ook ontwerpvrijheid,, staat dit uitgangspunt soms op gespannen voet, maar conform het Actve House principe krijgt de gebruiker altijd voorrang. zijn Uiteraard krijgt het terugbrengen van verbruik aandacht waar het onder die voorwaarde kan. Dat geldt voor de isolatiekwaliteit, maar ook voor de regelbaarheid van de daglichttoetreding en natuurlijke ventilatie. Door het, optimaal gebruik van duurzame energiebronnen zoals een warmtepomp in combinatie met phase change materials, een overdaad aan PV en warmwatercollectorenen het gebruik van fossiele brandstoffen als buffer. kan het te kort worden aangevuld. In feite zelfs meer dan dat. Het House of Tomorrow Today is zodanig ontworpen dat er genoeg energie overblijft voor 25.000 elektrische auto kilometers per jaar.

Terugbrengen van energieverbruik wordt bereikt door hoogwaardige materiaalkeuzes en detaillering. Bij dit energieconcept staan beleving en wensen van de eindgebruiker centraal; een comfortabel binnenklimaat wordt o.a. bereikt door regelbare daglichttoetreding en natuurlijke ventilatie.
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-4455 4026 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl