Ontvang onze nieuwsbrief:

Project: Muziekpaleis (in aanbouw)

Bestaande en nieuwe muziekcentrum Uitkragende ronde kamermuziekzaal Rekenmodel
Organisatie: Zonneveld ingenieurs
Samenwerking met:
Locatie: St.-Jacobsstraat 6/8, Utrecht
Website: http://www.zonneveldingenieurs.nl/nl/projecten/bijzonder/muziekpaleis-utrecht

Beschrijving:
Het bestaande Muziekcentrum Vredenburg wordt uitgebreid met 4 nieuwe zalen. Boven de nieuwe Popzaal worden de Crossoverzaal en de Jazzzaal gesitueerd. De nieuwe (ronde) kamermuziekzaal wordt uitkragend boven de bestaande Symfoniezaal gebouwd. De zalen worden vanwege de grote overspanningen uitgevoerd in staal. De staalconstructies worden gesteund door twee gekoppelde betonnen kernen, die de ruggengraat van het gebouw vormen. De foyers, restaurants en pleinfuncties liggen tussen de zalen als een "openbaar" gebied. De zalen worden vanwege de geluidseisen als doos-in-doos constructies uitgevoerd. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de eisen ten aanzien van het dynamisch gedrag van de zaalvloeren.

Ten behoeve van de expeditiezone op niveau -1 wordt een ca 6,5 m diepe bouwput gerealiseerd. De bouwput wordt uitgevoerd met stalen damwanden en onderwaterbeton. Ter plaatse van de kernen wordt de hoge funderingsdruk opgenomen met groutinjectiepalen, voorzien van een permanente stalen buis met een hoog draagvermogen. De gekozen bouwmethode zorgt ervoor dat het grondwater buiten de bouwput niet wordt beïnvloed, zodat aan alle eisen met betrekking tot de omgeving wordt voldaan.
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-4455 4026 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl