Ontvang onze nieuwsbrief:

Cargo door COURAGE architecten bv

Cargo international Photo: Harry Noback Cargo international Photo: Harry Noback
Organisatie: COURAGE architecten bv
Samenwerking met:
Locatie: 7335 JP
Website: https://www.car-go.nl/en/

Beschrijving:
Ooit stond hier een wasserij.
De bouw van het onderkomen van Cargo International heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Figuurlijk, maar ook letterlijk. Er is gegraven, naar archeologische vondsten gezocht. Het oude pand is afgebroken en heel zorgvuldig gedeeltelijk weer opgebouwd. De oude kreek is zelfs boven de grond gehaald.

Bij het bouwkundig ontwerp is uitgegaan van het bestaande pand en de historische situatie van de locatie. Deze historische waarde behouden was een eis; deze waarde heeft mede door hergebruik van de bakstenen en het bovengronds brengen van de kreek meer betekenis heeft gekregen.

Er is een combinatie gemaakt van de materialen staal en glas. Door zorgvuldige detaillering is het gebouw puur en ogenschijnlijk eenvoudig. Een slimme manier van detailleren maakt aansluitingen on-zichtbaar. Zo zijn de schietverbindingen van binnen naar buiten gemonteerd om ontsierende ‘punten’ te voorkomen. Het staal is niet enkel decoratief gebruikt, maar vooral constructief toegepast. Door dit in een zwarte kleur uit te voeren wordt de aandacht gevestigd op het vele glas. Het staal is hierdoor minder prominent aanwezig en lijkt welhaast op sommige plaatsen weg te vallen.

Naast het architectonische uitgangspunt van doorzicht, glas, ruimte, overspanning etc. is de routing binnen de onderneming van groot belang geweest bij het ontwerp. Het ontwerp en de bouw is volledig in bouwteam uitgevoerd, waarbij een zeer grote rol voor zowel de opdrachtgever als de architect was weggelegd.

En zie hier, het resultaat is “idioot mooi” , de woorden van fotograaf Harry Noback.

Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl