Ontvang onze nieuwsbrief:

2e Symposium Laboratorium voor Green Transformable Buildings

Laboratorium voor Green Transformable Buildings (GTB‐Lab)

11 december 2017: In verband met slechte weersomstandigheden wordt dit symposium verplaatst naar een nader te bepalen datum en tijd. Excuses voor het ongemak!


2e Symposium Laboratorium voor Green Transformable Buildings

 

Twee jaar na het kick‐off symposium van het Laboratorium voor Green Transformable Buildings is er op maandagmiddag 11 december een vervolgmeeting over het toekomstperspectief van het GTB‐Lab.


Waarom en hoe?
Na twee jaar heeft het GTB‐Lab een duidelijke vorm en een partnerschip gekregen. De resultaten en het toekomstbeeld van het GTB‐Lab als een internationaal innovatieplatform dat kennis, creativiteit en innovatie bundelt rond real life ontwikkeling en het testen van nieuwe bouwconcepten worden graag met u gedeeld.

Aan bod komen de voorbereidingsfase, de locatiekeuze, de rol van het Europese BAMB-project en van de bouwpartners, de rol van financiële sector en overheid en de zoektocht naar de circulaire wereld.

 

Wat is het GTB‐Lab?

Het GTB‐Lab brengt een nieuwe filosofie mee, waarin sloopafval als een fout in het ontwerp wordt beschouwd.

 

De doelstelling van het GTB‐Lab is om concrete, duurzame, aanpasbare en innovatieve bouwsystemen en projecten te ontwikkelen en het ‐ in eerste instantie ‐ binnen het gebied van IBA Parkstad te realiseren zodat wetenschappelijke kennis geïmplementeerd wordt in nieuwe en bestaande gebouwen. Hiervoor wordt een integrale groene bouwmethodiek ontwikkeld, getest en gedemonstreerd.

 

Dit leidt tot een etalage voor ‘innovatie in de bouw’ die wetenschappelijke inzichten en marktvraag integreert. Door zo te ontwerpen, dat een circulaire waardeketen mogelijk wordt, krijgen gebouwen een continue opwaardering. Bovendien behouden materialen in gebouwen hun waarde. Deze dynamisch en flexibel ontworpen gebouwen vormen de sleutel tot een circulaire economie. Gebouwen zijn niet langer de afvalbergen van de toekomst maar bewaarplaatsen van waardevolle bouwmaterialen.

 

Het GTB‐Lab is een coproductie van IBA Parkstad, Rabobank, Zuyd Hogeschool, Regio Parkstad en de grondlegger van het GTB‐Lab - tevens Booosting bestuurslid - Elma Durmisevic.


BAMB

Afgelopen jaren is het GTB‐Lab uitgegroeid tot een van de belangrijke pilaren van BAMB, Buildings as Material Banks; het Europese project dat werkt aan de nieuwe EU-standaards en regelgeving voor circulair bouwen in Europa. Dit project is gefinancierd door de EU Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma's en subsidieovereenkomst nr. 642384.

 

programma
15:30 Ontvangst
16:00 Welkom - Maarten Donkers
Hoofd Kennis & Sturing Rabo Real Estate Finance


16:15 GTB‐Lab - Elma Durmisevic


16:30 Industriepartner De Groot Vroomshoop
Wim Sturris - directeur


16:45 IBA Parkstad - Jo Coenen
17:00 Regio Parkstad - Peter Bertholet
17:15 Vragen en gesprek
17:30 - 18:30 Borrel

 

dag ma 11 december 2017
tijd 15:30 tot 18.30 uur
plek Rabobank, Euterpelaan 1, Heerlen
toegang gratis
beperkt aantal plaatsen
aanmelden verplicht bij eugene.vandenboogaard@zuyd.nl
                             
meer info

kick‐off symposium van het GTB‐Lab

 

U bent van harte welkom!

Rob van Hove:

22 november 2017 05:29

Kom graag kijken, hoe DiOr-Bouw zich binnen BAMB kan positioneren

Onno Hansen IDB:

05 december 2017 03:28

Alleen ben je sneller, samen kom je verder!

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl