Ontvang onze nieuwsbrief:

Nieuw bestuurslid: Mieke Oostra

Mieke Oostra

01 oktober 2017: Mieke Oostra treedt per 1 oktober 2017 toe tot het bestuur van Booosting als algemeen bestuurslid, zij vertegenwoordigt de categorie Onderwijs.


Nieuw bestuurslid: Mieke Oostra

Mieke en Booosting kennen elkaar al lange tijd. Zij is afgestudeerd en gepromoveerd aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft; haar promotieonderwerp was Componentontwerpen: de rol van architecten in productinnovatie. In haar gevarieerde werkveld is zij steeds op zoek naar maatschappelijke relevante innovaties voor de bouw.

 

Na haar promotieonderzoek was zij werkzaam bij bouwbedrijf Slavenburg als senior beleidsmedewerker productontwikkeling. Aansluitend bekleedde Mieke acht jaar een functie als senior onderzoeker bouwprocesinnovatie bij TNO. Sinds 2012 is zij werkzaam als lector, waarbij zij inzet op het aanjagen van innovatie via de combinatie onderzoek en praktijk. In eerste instantie combineerde zij haar lectoraat bij de Hanzehogeschool Groningen met haar werkzaamheden bij TNO. In de periode 2013-2016 combineerde zij dit lectoraat met het Lectoraat Innovatieve technologie in de bouw bij Saxion in Enschede.


In haar huidige functie als Lector Ruimtelijke Transformaties bij het Kenniscentrum Noorderruimte ligt de focus op het vertalen van de abstracte doelstellingen van de energietransitie en de circulaire economie naar innovatieve producten, diensten, aanpakken en business modellen voor de gebouwde omgeving. Dit doet zij samen met bewonersinitiatieven, bedrijven, instellingen, overheden en onderzoekers uit diverse vakgebieden. De thema’s die zij oppakt vertaalt zij naar concrete onderzoeksprojecten. In deze projecten worden de mogelijkheden van nieuwe technologie verkend, denk bijvoorbeeld aan 3Dprinting en fotonica, maar ook het toepassen van biomimicry principes. Vanuit haar lectoraat initieerde zij bijvoorbeeld onderzoek naar biobased coatings voor hout, zoals Polypyrrool (PPy), waarvoor zij samen met Booosting afgelopen jaren een bijeenkomst en een workshop georganiseerd heeft. In oktober 2017 start het eveneens tweejarig RAAK-traject, BouwTex gericht op gebouwtransformaties met behulp van textiel.


Mieke is tevens trekker van het onderzoeksprogramma Duurzaamheid in overvloed bij kenniscentrum NoorderRuimte. Zij volgt in het bestuur Elma Durmisevic op.


Booosting voelt voor Mieke ‘als een beetje thuiskomen’. Het bestuur is blij met de inhoudelijke aanvulling van deze 1000-pooot!

 

Fridjof:

05 oktober 2017 10:42

Mieke een goede stap van je in het bestuur zeker de taak die je tot je neemt immers daar weet je alles van.succes fridjof

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl