Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag Extraas in extruderen

1e re: dhr Schootstra en 2e re: Ko Kuperus li: Jouke Post Renz Pijnenborgh

01 mei 1997: Een schitterende donderdagmiddag, 1 mei. Ook het hoge Noorden van Nederland ziet er op deze dag feestelijk uit. Een selecte groep van Booosting aangeslotenen wil zich laten inspireren door extruderen en heeft de reis naar Buitenpost gemaakt. Enitor BV is het doel. Ook ná koninginnedag is de ontvangst met koffie en oranjekoek zeer geslaagd.


Verslag Extraas in extruderen

Jouke Post geeft aan de aanwezigen zijn visie op de mogelijkheden van geëxtrudeerde kunststofprofielen als milieuvriendelijk alternatief voor kitten. Daarvoor zal wellicht nog het nodige aan productontwikkeling moeten worden gedaan. Het is dan ook een goede zaak voor Enitor dat het zich bij Booosting heeft aangesloten. Daar is immers bij uitstek het platform waar productontwikkeling plaats kan vinden.

De heer Schootstra verbaast de aanwezigen vervolgens met de verklaring van het woord “Enitor”. Dat heeft niets te maken met de “Eerste Nederlandse Industrie voor Toelevering .........” of zoiets; het woord stamt uit het Latijn en betekent zoveel als “met moeite scheppen” of zelfs “baren”. Enerzijds kun je je daar wel wat bij voorstellen als er verteld wordt over de zeer hoge druk waarbij de gesmolten kunststof uit de extruder wordt geperst ....., maar aan de andere kant blijkt het tijdens de rondleiding toch allemaal heel gladjes (letterlijk!) te verlopen.

Hoewel voortgekomen uit de fietsenbranche (kettingkasten en jasbeschermers), heeft het bedrijf zich na een periode van veelzijdigheid (vacuümvormen, spuitgieten en extruderen van diverse kunststoffen) nu gespecialiseerd in het extruderen van PVC profielen. Daarbij heeft men een hoge mate van perfectie bereikt in allerlei vormen van co-extrusie, d.w.z. het gelijktijdig extruderen van twee of zelfs drie kunststoffen (vaak hard en zacht PVC) tot één profiel. Binnen het bedrijf wordt aan de kwaliteit en kwaliteitsbewaking een hoge prioriteit gegeven. Toleranties die hier niet worden geaccepteerd, worden elders in de bouw vaak als niet haalbaar beschouwd ..... Afstemming?

Met betrekking tot recycling is het bedrijf zover dat alle eigen producten kunnen worden (en ook daadwerkelijk worden) gerecycleerd. De stelling van Enitor is dan ook, dat in de milieudiscussie niet de kunststof fout is, maar veelal de toepassing verkeerd wordt gedaan. Men denkt graag mee in Buitenpost ....

Na een aantal imponerende voorbeelden van de mogelijkheden en oplossingen die Enitor kan bieden, door Haye Tabak met veel verve gebracht, was het tijd om te kijken naar een toepassing van Enitor profielen. Ko Kuperus van Hunter Douglas gaf een duidelijk inzicht in de mogelijkheden van sandwichpanelen, gefabriceerd door Hunter Douglas Construction Elements, met randprofielen van gerecycleerde PVC, uiteraard afkomstig van Enitor.
Vooral de goede maatvastheid, het thermisch ontkoppelen van de randen van de goed geïsoleerde panelen en het meedenken in oplossingen werden door HDCE op prijs gesteld. Er wordt gewerkt aan alweer een verdere ontwikkeling van de profielen.

Naar aanleiding van het verhaal van Kuperus is het wellicht een goede suggestie om ook eens een bezoekje aan HDCE te Leek te brengen .......

Dan de productie in. Een indrukwekkende hoeveelheid extruders spuwen schijnbaar moeiteloos kilometers profiel uit. Van de simpele “zebraslang” (geen exotisch dier, maar een geel/zwart gestreepte tuinslang) wordt bijvoorbeeld zo’n 1500 meter per uur geproduceerd. Maar ook zeer gecompliceerde profielen voor allerlei toepassingen (scharnierend en met lipjes) komen met grote hoeveelheden uit de extruders.

Weer terug in de zaal werd de tegenlezing gehouden door ir Renz Pijnenborgh van buro Archi Service. De heer Pijnenborgh hield zijn lezing als lid van Viba, de Vereniging Integrale Bio-logische Architektuur. De strekking van zijn verhaal was, dat we, gedwongen door de wereldomstandigheden, naar een recycling-maatschappij op weg zijn. Hij voorspelde dan ook, dat over 50 jaar de meeste gebouwen autonoom zullen functioneren, d.w.z. in hun eigen energie en overige infrastructuur zullen voorzien. Verschillende voorbeelden van waar het fout gaat brachten hem er toe om de toehoorders aan te sporen productontwikkeling integraal te bekijken, dat wil zeggen van wieg-tot-wieg.

Enitor werd door hem aangespoord om te zoeken naar mogelijkheden om plantaardige grondstoffen te gebruiken voor de fabricage van kunststoffen. De mogelijkheden zijn er volgens hem volop. Zo heeft Mercedes in Brazilië een aantal auto’s rondrijden, die volledig van plantaardige stoffen zijn gemaakt (vnl. hennepachtige producten). Daarnaast is er het voorbeeld van “PUR”-schuim die wordt gemaakt uit ricinus-olie. Helaas denkt de bouw maximaal 3 jaar vooruit .......

Volgens Pijnenborgh zal de productie van PVC-profielen bij Enitor de komende vijf  jaar drastisch teruglopen. Het bedrijf zal volgens hem over moeten gaan op ethyleen-producten.

Tijdens de boeiende discussie die volgde bleek, dat ondanks uiteenlopende standpunten wel eenstemmigheid was over de noodzaak om het milieu als bepalende factor mee te nemen bij productontwikkeling. De “van-wieg-tot-wieg” integrale benadering sprak iedereen aan.
Wel bleef er twijfel of nu als eerste de kunststof-profielen aangepakt moesten worden, of dat er andere dingen belangrijker zijn (brandstofgebruik, verpakkingsmateriaal etc.)

Een paar dingen zijn wel duidelijk:
- Voor Booosting is er nog uitdaging genoeg op het gebied van milieubewuste productontwikkeling.
- Enitor biedt mogelijkheden te over om daarbij te participeren.
- Enitor gaat een boeiende tijd tegemoet. Over 5 jaar weer een bijeenkomst ........?

De discussie werd nog verder gevoerd tijdens een voorteffelijk verzorgd hapje en drankje, waarna de aanwezigen (al dan niet milieubewust) huiswaarts togen.

 

Johan Riezebos
penningmeester

 

Aankondiging Extraas in extruderen

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl