Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag Nieuwjaarsborrel 1999

Project XX te Delfty

13 januari 1999: Na een kijkje in Project XX, het nieuwe onderkomen van XX architecten, heffen de Booosting-aangeslotenen in Rotterdam ten huize van het secretariaat het glas op het nieuwe jaar.


Back to the basics


Jouke Post blikt als voorzitter van Booosting even terug op het jubileumjaar 1998 waarin op 22 oktober het

10-jarig bestaan is gevierd. Hij schroomt niet om de grootsheid van die dag te roemen en is eerlijk om ook minder succesvolle onderdelen aan te kaarten: ‘THE DOOOR ging telooor’.


Hij kijkt liever vooruit en doet enige plannen uit de doeken op weg naar het millennium. Back to the basics zal het worden: terug naar een praktische uitwisseling van ideeën en mogelijkheden tijdens bedrijfsbezoeken bij de leden. Verreweg de grootste groep aangeslotenen bij Booosting blijkt de categorie bouw- en productiebedrijven en advies- en constructiebureaus te zijn. Hij wil de samenwerking blijven stimuleren tussen de industrie en ontwerpers. De voornaamste doelstelling van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland: sámen Ontwerpen, Ontwikkelen en Onderzoeken om de kwaliteit van de gebouwde omgeving te verhogen brengt hij weer onvermoeid onder de aandacht van de aanwezigen.

Een ander speerpunt is het verwezenlijken van een lang gekoesterde wens om een eigen Booosting-laboratorium op te zetten. Dit komt, nu Post als hoogleraar Bouwtechnisch Ontwerpen verbonden is aan de TU Eindhoven wellicht wat dichter bij. Samen letterlijk de handen uit de mouwen, met een hamer in de ene en een borrel in de andere hand nieuwe toepassingen, verbindingen en detailleringen in een werkplaats uitproberen.
Booosting moet een voorloper blijven en kansen blijven bieden aan haar leden om nieuwe taken en eisen daadwerkelijk om te zetten in innovaties. Daarom is Post namens Booosting in gesprek met Economische Zaken over een mogelijke bijdrage van Booosting aan het programma Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen. Hier liggen kansen voor Booosting om bijvoorbeeld innovaties aan te besteden en productontwikkelingen nader te onderzoeken en te realiseren.

Post’s peptalk stopt. Hij hoopt dat Booosting met het organiseren van activiteiten de gevestigde en beperkende bouworde kan overstijgen en een klein steentje kan bijdragen om, met álle bouwpartijen, de gebouwde omgeving (industrieel) te vernieuwen. Booosting gaat door! Het bestuur blijft u op alle fronten veel vooruitgang toewensen.

 

 

Jouke Post bij de entree van XX

Jolanda Steenhouwer
coördinator Booosting

 

Aankondiging Nieuwjaarsborrel 1999

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl