Ontvang onze nieuwsbrief:

Kennispositiestudie Renovatie- en transformatietechnologie

Casestudie Verrijn Stuarthuis Rijswijk

01 juni 2005: Booosting start met financiƫle steun van SenterNovem de kennispositiestudie Renovatie- en transformatietechnologie voor de duur van een jaar.


Kennispositiestudie Renovatie- en Transformatietechnologie

Deze studie heeft als doel de manieren van renoveren en transformeren van woningen en bedrijfsgebouwen in kaart te brengen. Wellicht anders dan de titel doet vermoeden, ligt de focus op díe technologieën die succesvol en relatief eenvoudig zijn toe te passen. Succesvol betekent in deze context: met relatief weinig investeringen voor de aanbiedende partijen en met maximale toegevoegde waarde voor de vragende partijen. Relatief eenvoudig betekent in de context van het project dat er al heel veel is gedaan op het gebied van renoveren en transformeren en dat het samenbrengen van deze ervaringen de crux is.

De renovatiemarkt is een markt van grote omvang dat in aantallen de geplande nieuwbouw ruim overtreft. Booosting heeft als platform voor bouwinnovatie besloten om in een tijdsbestek van 1 jaar te kijken welke technologieën kansrijk zijn én de moeite waard om als bouwondernemer in te investeren. In de vorm van toetsplannen (voorbeeldprojecten) wordt onderzocht welke kennis reeds is toegepast. Het resultaat van het onderzoek is een referentiemodel. In dit model wordt duidelijk welke partijen vanuit vraag- en aanbodzijde betrokken waren en welke technologieën in bepaalde marktsegmenten zijn toegepast. Dit referentiemodel wordt ingezet bij het toetsen van de kennisbehoefte in de bouwwereld.

Recent is op initiatief van Booosting het Europees Kenniscentrum voor BouwInnovatie (EKBI) opgericht. Het hoofddoel van deze prille organisatie is kansrijke technologieën op te sporen en de bijbehorende kennis zo snel mogelijk over te dragen aan belanghebbende partijen. Zowel op aanbieders als ook op de vragers in de markt. EKBI gaat samen met Nehem KMC op zoek naar technologieën die kunnen worden ingezet bij het verbouwen, transformeren en hergebruiken van woning- en utiliteitsgebouwen.

Na afronding van het project vormt een concreet plan voor kennisoverdracht in 2006-2007 de vervolgstap. Hierbij wordt primair gedacht aan passende vormen zoals prooofprojecten.

Tijdens het project zal Booosting Rondetafelconferenties met leden en niet-leden organiseren om resultaten te toetsen. Aan het einde van het project wordt op de BouwBeurs 2006 een slotsymposium georganiseerd waar de kansrijke, haalbare en inzetbare renovatie- c.q transformatietechnologieën worden gepresenteerd.

info

Jolanda Steenhouwer

coördinator

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl