Ontvang onze nieuwsbrief:

Booosting 20 jaar vooruit! Filmshooots

Jan Brouwer, oprichter/1e voorzitter Mick Eekhout, oprichter/1e secretaris  Jan Westra, 2e voorzitter  Interview Harm Boomsma en Jouke Post

10 oktober 2008: I.h.k.v. 20 jaar Booosting heeft Harm Boomsma vijf Booosting prominenten (lees: oprichters en oud-voorzitters) gevraagd naar de nieuwe perspectieven, technologie├źn en drivers voor bouwinnovatie. Hier enkele teksten en stills uit de film die van de interviews is gemaakt.


NIEUWE PERSPECTIEVEN VOOR BOUWINNOVATIE
Jan Brouwer Nu moet die Booost daar komen om dingen te maken om wérkelijk de materialiteit van de architectuur op een goede manier aan de orde te stellen.

Jan Westra Zorg dat mensen gelukkig worden. Maar het belangrijkste voor de komende 20 jaar, is dat de vragende partijen veel meer begrip krijgen voor datgene wat wij beogen.

Jos Lichtenberg Innovaties die er echt toedoen zijn innovaties die zich op een conceptueel niveau afspelen. Dat betekent dat de mensen en bedrijven die je daarvoor nodig hebt integrators zijn. De sleutel tot heel veel openingen zit juist in het gegeven dat je het gehele traject in z’n geheel kunt zien.

Jouke Post Baanbrekende ontwikkelingen zullen uit een hele andere hoek komen. Ik denk dat de producenten een héle belangrijke rol gaan spelen en dat die hun innovaties door zullen zetten tot op het niveau van het complete bouwwerk.

Mick Eekhout Ik zou Booosting willen adviseren om een soort generieke brainstorm te houden over hoe de toekomst er over 20 jaar uit ziet en wat de bouw daar aan kan bijdragen. Veel problemen zijn maatschappelijk. Wat kan Booosting daar aan bijdragen om dat te stimuleren? Dan weet je zeker dat je niet alleen maar in een vriendenclubje zit, maar dat je ontwikkelingen die je je voorneemt ook werkelijk van maatschappelijke betekenis zullen zijjn. Een horizonverbreding die ik Booosting graag toewens.

NIEUWE TECHNOLOGIEËN VOOR BOUWINNOVATIE
Jan Brouwer Ik zou zeggen de stad met zijn grotere structuren. Niet meer dat ene woninkje op een stukje grond van 400 m2, maar veel compacter wonen waarmee grotere structuren gemaakt kunnen worden die weer op de één of andere wijze flexibel invulbaar zijn. Waardoor je na vijf jaar ook weer een andere functie zou kunnen invullen, waarbij geconcentreerd wordt gewerkt en gewoond. Wat mij betreft mag alles in de Randstad wonen en de rest (ja want we krijgen meer tijd) mag dan romantisch en flexibeler zijn. Een hele andere manier van flexibiliteit zou wenselijk zijn. Er moet een soort van mutatiecapaciteit worden geïntroduceerd, zodat je je huis aan de overkant, voor het feestje van volgende week, op een andere manier kan indelen en betrekken bij je eigen huis.

Jan Westra Durf over de grenzen van wat nu kan heen te stappen. Bijvoorbeeld door te zeggen; in de toekomst zijn er geen leidingen meer. Het is toch belachelijk om dingen in leidingen te stoppen. Dus er is een endoderm materiaal in 2050 en dat materiaal doet wat jij wilt, het is programmeerbaar. Als ik er op druk dan komt er iets uit, water, gas, etc.

Jos Lichtenberg De echte grote verandering die vindt plaats op een veel conceptueler niveau. De echte innovator pakt uit al die bottum-up ontwikkelingen de stukjes die hij kan gebruiken en probeert daarmee door te breken. De antennefunctie, dus heel goed begrijpen hoe de markt in elkaar zit, is cruciaal. Dat is waar Booosting zich altijd al sterk voor gemaakt heeft.

Jouke Post De grote klappers komen voor rekening van nieuwe kunststoffen en -toepassingen en de recyclingtechnologieën. De kunst is om het ‘rammelend’ te houden. Dat er gewoon foutjes kunnen ontstaan. Want juist met het maken van foutjes komen juist die leuke dingen eruit. Die je niet verwacht en die nou juist de uitvinding zijn.

NIEUWE DRIVERS VOOR BOUWINNOVATIE
Jan Brouwer Booosting is een mentaliteit. Als de gedrevenheid er is dan komt het resultaat vanzelf.

 

Jan Westra Zoals Renzo Piano zei: “op je knieën over de fabrieksvloer kruipen om erachter te komen hoe ze het nu precies doen." Díe nieuwsgierigheid die moeten ze in ieder geval hebben. Je moet niet vergeten Booosting is voortgekomen uit drang.

 

Jos Lichtenberg De kunst om een marktprobleem helder te formuleren en te vertalen in fysieke producten. Het identificeren van die echte problemen in de markt is de basis goede marketing.


Jouke Post Innovatie is op zich nooit een driver. Innovatie komt voort uit ergernis.

Mick Eekhout Innovatie kan je opvatten als een commerciële betekenis. Onder architecten is het echter vooral een intellectuele uitdaging. Mijn advies voor jonge startende ontwerpers; wees nooit tevreden met wat er is. Je moeten willen weten wat er in de toekomst ligt. Ze moeten moedig zijn, ze moeten ook naïef en intelligent zijn en bovenal een goed uithoudingsvermogen hebben.

 

FILM Interviews Toekomstvoorspellingen

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl