Ontvang onze nieuwsbrief:

Booosting 20 jaar vooruit! Visie van de nieuwe voorzitter

Het vogelnest Beijing Station Lyon - Calatrava Atto Harsta

01 oktober 2008: I.h.k.v. 20 jaar BOOOSTING visie van Atto Harsta, voorzitter per 10 oktober 2008


Booosting in 2028 - More Nature Inside

Sociale, maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen zijn zoals alle natuurlijke processen, cyclisch, organisch en continu. Ontwikkeling en vernieuwing blijken steeds vaker transsectoraal plaats te vinden. Blijkbaar zijn er sectoroverstijgende krachten die invloed uitoefenen op ons systeem. De vraag is naar welke kant deze ontwikkelingen en krachten zich bewegen, hoe zij elkaar beïnvloeden en wat dat betekent voor de bouw.

De bouw moet de komende twintig jaar een enorme verandering ondergaan. Als grootverbruiker van fossiele energie, als mega-afvalproducent en CO2 uitstootkampioen moet zij zich omvormen tot een bedrijfstak die bouwwerken en een gebouwde omgeving realiseert die in balans zijn met mens en natuur. Zonder de natuur uit te putten of er blijvende schade aan toe te brengen. Er zal nog heel veel geïnnoveerd moeten worden om die balans te bereiken.

Mijn overtuiging is dat de mens in alle aspecten van het leven weer dichter naar de natuur gaat. In de afgelopen honderd jaar dwaalden we daarvan af. We geloofden dat de mens leidend is, onze technologie onoverwinnelijk en het leven volledig maakbaar en kunstmatig. In ons dagelijks leven en in steeds meer vakgebieden ontdekken we nu dat de natuur ons meer kan bieden. Veel meer dan wij de afgelopen jaren hebben ingezien, geloofden en hebben benut.

De intelligentie van twintig miljoen jaar evolutie kan en zal onze omgeving, onze gebouwen en de gebouwde omgeving verbeteren. Innovatie in de natuur staat overigens niet ter discussie, zij is continu. De onbewust van de natuur afgedwaalde mens komt weer in balans met de natuur en dat zal ons een hernieuwd en authentiek gevoel van welbevinden geven. Een pleidooi voor natuurlijk ventileren, verlichten, koelen en verwarmen is al waarneembaar. Bouwen met zoveel mogelijk natuurlijke materialen zonder uitstoot van schadelijke emissies. Het moet 100% Cradle to Cradle, CO2neutraal en zonder gebruik van eindige energiebronnen.

Zoals gebruikelijk gaan andere vakgebieden de bouw voor. In de medische, de voedsel-, lucht- en ruimtevaart- en energietechnologie worden knellende vraagstukken met behulp van biomimicry opgelost. Biomimicry is de wetenschap waar de natuur wordt bestudeerd om nieuwe producten en processen te ontwerpen waarbij natuurlijke structuren, processen en ontwikkelingen worden geïmiteerd. Denk daarbij aan het proces en rendement van photosynthese dat nog steeds het rolmodel is voor PV-cellen.

Booosting, hét platform voor innovatie in de bouwkolom zal veel meer dan twintig jaar geleden moeten bewijzen dat wij deze essentie begrijpen. Aan de hand van scenario’s voor de toekomst zullen concrete veranderingen worden gestimuleerd en bewerkstelligd. Booosting moet er voor zorgen dat de ideeën waarmee architectuur kan worden verrijkt en waarmee de gebouwde omgeving kan worden verbeterd ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Het bestuur onderkent dat bouwinnovatie mensenwerk is. Persoonlijke eigenschappen als enthousiasme, gedrevenheid, volharding en het lef om risico’s te nemen, zijn de belangrijkste succesfactoren voor vernieuwing. Volwaardige samenwerking tussen de verschillende disciplines en partijen is voor grote innovaties eveneens noodzakelijk.  Booosting aangeslotenen hebben deze kenmerken, zij durven ‘natuurlijk’ met elkaar te innoveren. Met hen gebruiken wij de komende twintig jaar om de uitdagende omslag in de bouw naar meer ‘nature inside’ te volbrengen.

Onze platformfunctie om vernieuwingsgezinde mensen samen te brengen, blijven wij inzetten om deze veelomvattende transitie te bereiken. Elkaar blijven inspireren. Kennis en ervaringen over innovaties in en buiten de bouw samen delen. Het toekomstgerichte symposium BOOOSTING 20 JAAR VOORUIT, dat ter gelegenheid van ons twintigjarig bestaan op 10 oktober wordt gevierd, wordt daar een prachtig voorbeeld van!

Atto Harsta

 

Booosting Nieuwsbrief #95

Programma Booosting 20 jaar vooruit!


Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl