Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag themameeting ‘Creatieve mogelijkheden van kunststof composieten in de bouw’

Houthavens, gevel 715 tijdelijke studentenwoningen van kunststof composiet (bron: HVDN)
Holland Composites produceert de gevel van de aanbouw van het Stedelijk Amsterdam   Daken Rabin Center Tel Aviv: engineering + productie dor Octatube en Holland Composites

19 juni 2007: Verslag van het themameeting ‘Creatieve mogelijkheden van kunststof composieten in de bouw’. Specifieke eigenschappen van kunststof composieten maken een nieuwe en meer geïntegreerde architectuur mogelijk.


Specifieke eigenschappen van kunststof composieten maken een nieuwe en meer geïntegreerde architectuur mogelijk

Kunststof composieten worden al geruime tijd in meerdere branches met succes toegepast. De mogelijkheden van deze materialen zijn bijvoorbeeld in de lucht- en ruimtevaart en de scheepvaart al langere tijd bekend. In de bouwwereld laat de echte doorbraak van kunststof composieten niet lang meer op zich wachten.
Recentelijk is een aantal spraakmakende projecten in Nederland gerealiseerd waarbij kunststof composieten een voorname rol hebben gehad in het architectonische ontwerp. Daarmee lijkt een trend te zijn ingezet; op dit moment zijn er meer projecten in ontwikkeling waarbij het ontwerp mede mogelijk wordt gemaakt dankzij kunststof composieten. Voor Booosting was dit aanleiding om een minisymposium met workshop te organiseren waar ontwerpers, adviseurs en producenten de creatieve mogelijkheden van kunststof composieten verder konden verkennen om zo een booost te geven aan deze veelbelovende ontwikkeling.

Atto Harsta (Booosting / Aldus bouwinnovatie), organisator en dagvoorzitter gaf het historisch perspectief. Precies 100 jaar geleden vindt de Belgisch scheikundige Leo Baekeland bakeliet uit, één van de eerste moderne kunststoffen. Onder invloed van diverse maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen zal de bouw de komende jaren sterk gaan veranderen; er moet duurzamer, lichter, sneller, economischer en vooral klantgerichter gebouwd gaan worden. Kunststof composieten hebben een aantal unieke eigenschappen die deze omwenteling kunnen helpen realiseren. Het is aan ontwerpers, adviseurs en producenten om de opgave aan te pakken.
Jean Marc Sauer van HVDN architecten illustreerde dit aan de hand van diverse door hen gemaakte ontwerpen waar kunststof composieten een bepalende rol hadden. In het project Houthavens, waarbij de gevel van 715 tijdelijke studentenwoningen van kunststof composiet is gemaakt, werd goed duidelijk wat er komt kijken bij een dergelijk project. Er werd niet alleen ingegaan op de relatie tussen vormgeving en productie van de elementen, maar ook op de regelgeving en het transport van de elementen.

Hierop volgden drie presentaties van vooruitstrevende producenten die actief zijn in de bouwsector. Poly Products, NPSP Composieten en Holland Composites Industrials presenteerden kort hun expertise, producten en productiemogelijkheden. De belangrijkste les hierbij was dat het al in de ontwerpfase essentieel is te weten welke productiemethode wordt gebruikt om tot een optimaal resultaat te kunnen komen.
Aansluitend volgden de advies- en ingenieursbureaus Octatube Space Structures, Fibrecore Europe en Solico met hun visie op de toepassing van kunststof composiet in de bouw. Een grondige engineering is van groot belang voor het laten slagen van de composiet toepassingen. Ook werd duidelijk dat het grote aantal variabelen, zoals de vele typen vezels en harsen en combinaties daarvan, naast ongekende mogelijkheden ook tot extra hindernissen leiden, bijvoorbeeld door de bouwregelgeving. Er zijn nog maar weinig projecten en producten die een vijftig jaar probleemvrije levensduur kunnen aantonen. Een goede communicatie en het delen van kennis tussen architecten, producenten en adviseurs is cruciaal.
Opvallend was dat vrijwel alle aan bod gekomen partijen zich op een ander vlak, van de tot nog toe kleine markt, van de kunststof composieten in de bouw toespitsen.
De afsluiting van het eerste informatieve deel van de middag vormde tevens een inleiding op het tweede, meer praktische deel. Robert Platje van Mei architecten en stedenbouwers legde een praktijkcase voor; grote prefab kunststof composiet bergingen die aan de galerij worden gehangen bij het project Schiecentrale 4b te Rotterdam.

Na een rondleiding door het bedrijf en productiefaciliteit van gastheer Poly Products ging het tweede deel van de middag van start. Hierbij kregen de deelnemers de kans om zelf, onder begeleiding van deskundigen, door middel van workshops gevoel te krijgen voor het ontwerpen met composieten. Deelnemers werden vooraf uitgenodigd een eigen case mee te nemen die wellicht in kunststof composiet gerealiseerd kan worden. Uiteindelijk leidden deze workshops tot verrassende en innoverende mogelijkheden voor kunststof composieten, zoals: drijvende woningen, 4.50 meter uitkragende balkons en complete optop-woningen die in Amsterdam drijvend door de grachten getransporteerd kunnen worden en vervolgens rechtstreeks op de bestaande bebouwing kunnen worden gehesen.

Er kan geconcludeerd worden dat de onderscheidende mogelijkheden van kunststof composieten voor toepassing in de bouw voornamelijk bij vier eigenschappen liggen:
1. De ongekende esthetische vrijheid in vorm, kleur, textuur en translucentie.
2. De zeer gunstige verhouding tussen het soortelijke gewicht en de sterkte en stijfheid.
3. Flexibel product en productieproces. Door toevoeging van allerlei functies aan het product tijdens de productiefase zijn geïntegreerde producten te realiseren.
4. Het onderhoudsarme karakter van het materiaal; vooral een voordeel voor toepassingen op moeilijk bereikbare plekken en onder extreme omstandigheden.

Deze eigenschappen maken een nieuwe en meer geïntegreerde architectuur mogelijk.

Wanneer een ontwerper in kunststof composiet ontwerpt, creëert hij niet alleen een object, maar ontwerpt hij ook zijn eigen materiaal. Een ontwerper die kunststof composieten slechts inzet om andere materialen te imiteren zal daarom niet het maximale uit het materiaal halen. De boodschap van dit symposium is dan ook dat de unieke eigenschappen van kunststof composieten zoveel mogelijk benut en benadrukt moeten worden om innovatieve toepassingen in de bouw succesvol te kunnen realiseren.

Niels van den Heuvel & Atto Harsta
Bestuur Booosting

 

Aankondiging Kansen voor kunststof bouwcomposieten

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl