Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag Nieuwjaarsborrel 2009

Villa Augustus (foto: Atto Harsta)
De moestuin Rutger van Santen  Harsta (li) verwelkomt de nieuwe leden Klaas Schoustra en Rinze Wels

20 januari 2009: In een bomvolle Moestuinzaal van de voormalige watertoren (nu hotel) Villa Augustus in Dordrecht heet voorzitter Atto Harsta de aanwezigen van harte welkom.


Hij schetst zijn visie op de nieuwe werkwijze Booosting 2.0 die hij de werktitel Van Drivers naar Doen heeft gegeven. Booosting 2.0 is gelanceerd om bij te dragen aan een nieuwe architectuur: Architectuur 2.0.

Harsta benadrukt het belang van het continue signaleren en elkaar inspireren en informeren. Alleen op die manier kan innovatie tot stand komen. Om de Bouw in de juiste richting te veranderen moeten Booosting aangeslotenen Booosts blijven geven: Booosting dat zijn wij, give it the Booost!”

 Oud TU/e Rector Rutger van Santen, auteur van het boek “Zelfdenkende pillen en andere technologie die ons leven zal veranderen” schetst ons enkele resultaten van zijn interviews.
- Technologie is een noodzaak om menselijke beschaving te handhaven.
- De uitdaging aan technologie is om voorspelbaar gedrag van complexe systemen te creëren.
- De uitdaging aan wetenschap is het op elkaar inwerken van netwerken en bouwstenen te begrijpen.

Essentiële technologieën zijn vooral de vakgebieden van Robotica en materiaalontwikkeling (elektronisch, mechanisch, slim, self-healing, weefseltechniek + complexe moleculaire systemen (biomimetics)).

De technologische ontwikkelingen die ons leven zullen veranderen zijn talloos. Van Santen noemt het een utopie dat het leven er gezonder door wordt, dat de gehele maatschappij in vreedzame co-existentie leeft, dat het de aarde een duurzame toekomst biedt en ons de mogelijkheid biedt de ruimte te exploiteren al dan niet met behulp van niet-aards leven. Maar de ontwikkelingen gaan door en hij ook : deel 2 is in de maak. Stap voor stap een verandering.

 En dan wordt het nieuwe Booosting BOOOK uitgereikt aan Klaas Schoustra en Rinze Wels van de onlangs bij Booosting aangesloten organisaties Arsycon en Creative Constructions.


Harsta sluit af met een tip aan de bouwvernieuwer: Blijf pro-actief! Blijf vooral doorgaan met innoveren, juíst nu in tijden van economische neergang!

 

Aankondiging Nieuwjaarsborrel 2009

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl