Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag 15 jaar Booosting - André Roelofsen 1

André Roelofsen Frank Bijdendijk survival in the wilderness Dragende vloer

01 februari 2004: De Belemmering


De Belemmering
Een 1e impressie van de dag door André Roelofsen


Het ging snel, negen bouwinnovatoren uit diverse disciplines kregen ieder vijf minuten voor hun standpunt. En dagvoorzitter Jan Westra was onverbiddelijk.


Frank Bijdendijk, algemeen directeur woningbouwcorporatie Het Oosten: het gaat bij innovatie teveel over techniek, er is te weinig aandacht voor procesinnovatie.

Als huidige belemmeringen noemt hij:
> het scheiden van "binnen" én "buiten"; snelle, vergankelijke kwaliteit vs behoefte aan langzame, meer duurzame kwaliteit.
> afstappen van 'voorverkoop'. De klant de keuzemogelijkheid bieden op basis van reeds gebouwde casco's. zo krijgt hij werkelijke zeggenschap voorzieningen, indeling, inrichting en afwerking.

Afsluitend zegt Bijdendijk: "Samen zal dit een enorme impact hebben en zorgen voor een veel krachtiger positie van de consument. Producenten van 'buiten en binnen'-producten zullen gaan concurreren op gerede producten. En dat zal innovatie in dit bijzondere investeringsgoed bevorderen."

Mieke Oostra, beleidsmedewerker productontwikkeling Slavenburgs Bouwbedrijven, gaf als grote innovatiebelemmeringen ook het proces aan; aanbestedingssystematiek én gebrekkige informatie over de voordelen van de vernieuwing en consequenties voor onderhoud en garantie..
De horizontale (sequentiële) organisatiestructuur van het bouwproces heeft ook last van ‘verkokering’. Actoren hebben ieder een afgebakende taak en verantwoordelijkheid. Tussen de actoren bestaan schotten. Dit bemoeilijkt de besluitvorming en men richt zich mede hierdoor sterker op optimalisatie van de kosten van het product. Voor innovatie is het van belang dat de schotten verdwijnen en vormen van teamwork en structureel overleg ontstaan. Maar er blijft volgens Oostra weinig ruimte over in de survival in the wilderness.Booosting 15 jaar_MiekeOostra_13januari2004

 

Dirk Groeneveld, directeur Business Development ZNS van Dam Plaatwerken, wond er geen doekjes om: aannemers belemmeren innovaties.

 

Het huidige aanbestedingssysteem dwingt de aannemer in een behoudende rol. Daardoor stimuleren zij alleen technieken om traditionele materialen te kunnen blijven gebruiken. Het gebrek aan ambachtslieden leidt tot uitbesteding, waarbij budgetbewaking en planningscontrole zijn gaan domineren in de sector. Zolang de rol van de aannemer zo blijft komt er geen stijging van het huidige industrialisatieniveau en dus geen:
> maakbaarheid als prioriteit in het ontwerp;

> onderscheid in functies en technieken;

> prefabricage gericht op montage op de bouwplaats.

 

Mogelijk is er voor de aannemer een rol weggelegd als samenbouwer en integrator. “Zo niet dan moet hij maar geheel uit het proces verdwijnen.”Booosting15 jaar_DirkGroeneveld_13 januari2004

 

Klik hier voor een 2e impressie van De Belemmering.

 

Klik hier voor een 3e impressie van De Belemmering.

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl