Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag 15 jaar Booosting - Atto Harsta

Atto Hartsta

09 februari 2004: Meer vrouwen in de bouw


Innovatiebelemmeringen: de bouw is niet sexy. Oplossing: meer vrouwen in de bouw.

Een impressie van het derde lustrum door Atto Harsta.

 

Brainstormen lijkt zo makkelijk. Qua proces een onderschatte techniek, de paralel met het bouwproces is groot. Ook bij brainstormen zet je willekeurige mensen bij elkaar, legt ze wat vragen voor en chakka; de meest innovatieve ideeën en gedachten stromen overvloedig. Helaas. Bij de Booostingbrainstorm ‘de versneller’ bleek dat dit, net zoals in de bouw, niet het geval is. Er is meer nodig om te komen tot werkelijk vernieuwende ideeën en oplossingen.

 

Laten we de randvoorwaarden voor een inspirerende brainstorm eens langslopen:
> de beste tijd

Je moet brainstormen op het moment dat mensen de meeste energie bezitten en wakker van geest zijn. Denk hierbij aan het dag-nachtritme van de mens en zijn biologische klok. Tussen 10.00 en 13.00 wanneer de hoeveelheid daglicht haar hoogtepunt bereikt beleven mensen hun meest creatieve momenten.
> de locatie, inrichting en omgeving

Zorg voor een stimulerende locatie die anders is dan waar men normaal verblijft. Extra daglicht verlicht de geest. Voldoende ruimte is essentieel evenals rust. Een muziekje van Bach schijnt de geest te prikkelen.
> de deelnemers

Hoe meer diversiteit in deelnemers (in leeftijd, sexe, achtergrond, rol, groepsbenadering, werkgebied en ervaring) hoe groter de kans op verschillende ideeën en benaderingen. Zorg voor minimaal 2 vrije, spontane denkers die het proces kunnen vlottrekken.
> het probleem

Definieer het probleem en maak het concreet. Hoe beperkter (nauwer) het probleem hoe groter de kans op interessante oplossingen. Een te breed gedefinieerd probleem leidt snel tot algemeenheden.

> het proces
De groep moet eerst een groep worden, het samen ideeën genereren waarbij het doorbouwen op de ideeën van anderen voorop staat. De facilitator speelt hierbij een belangrijke rol. Creativiteit moet gestimuleerd worden. Niemand kan vanuit nul een baanbrekend idee aandragen. Begin met een creativiteit stimulerende warming up. Laat mensen ervaren dat anders denken (en zien) een kwaliteit is die kan worden aangeleerd. En tijdens dit proces voldoende wijn schenken. Deze laatste gouden regel werd door de oprichters onderschreven maar is zo langzamerhand vergeten. Werd dat mogelijk bedoeld met de veel gehoorde opmerking ‘nieuwe wijn in oude zakken’.

Misschien goed voor de volgende keer als we in Booostingverband gaan brainstormen; niet tijdens de lunchdip met een gezelschap van teveel bouwende midlife mannen in een saaie omgeving met een dusdanig brede en voorspelbare probleemstelling zo dat, zelfs al zou er aan alle creativiteitseisen zijn voldaan, er OOO kans is op inspirerende oplossingen. Jammer dat de niet-AVA mensen in ons midden niet benut werden om los te komen uit de vicieuze Booostingcirkel.

De brainstorm verliep als volgt. De voorgekleurde groepen gingen, onder leiding van een Syntens of Booostingbestuurslid als facilitator, met het toekomstwijzerspel aan de slag. Het moest snel want de beschikbare tijd was krap in tegenstelling tot het aantal te behandelen innovatieknelpunten. In koppels werden er oplossingen voor de 6 aangedragen innovatiebelemmeringen verzonnen. Daarbij doorbordurend op de oplossingen van andere koppels aan je tafel. De ‘stepping stones’ werden matig benut. Na dit proces van divergeren konden we gezamenlijk convergeren door selectie van de beste oplossingen. Dit moest uiteindelijk leiden tot opzienbarende kansen waarmee we de bouwwereld van haar innovatieblokkade zouden afhelpen. Per groep werden er uiteindelijk twee kansen geselecteerd die in een vast formaat van; wat is de kans, welk probleem los je ermee op, hoe te realiseren en met welke bouwpartijen centraal werden gepresenteerd. Hierbij waren ook de niet-AVA leden aanwezig die met open mond luisterden naar alle aangedragen kansen op een innovatievere bouw. Was het verbazing die de monden deed openvallen? Vast, maar of die positief bedoeld was betwijfel ik. De eerder aangehaalde overeenkomst met een willekeurig bouwproces; begin met het creëren van een gezonde basis voor innovatie.

Het 15e verjaardagsfeestje nogmaals overdenkend wil ik, als betrokken Booostinglid, nog een aantal afsluitende gedachten met de lezer delen. Ik mis het vuur in Booosting. De hartstocht die nodig is om te innoveren. Lef en creativiteit om zaken anders aan te pakken. Het doen in plaats van er alleen over ouwehoeren. Van praten over sex krijg je geen mooi nageslacht. Je moet hartstochtelijk de liefde bedrijven. Waar zijn de onbezonnen, enthousiaste en kritische Booosters. Mensen die niet teveel behept zijn met innovatieteleurstellingen uit hun verleden. Jonge, ondernemende geesten die nog echt iets willen. Hoe meer ervaring des te bewuster je bent van alle risico’s en obstakels. Mogelijk is 15 jaar Booosting hier zelf ook schuldig aan. Dat bleek maar al te duidelijk aan het begin van de dag met het opsommen van alle innovatiebelemmeringen.

De oplossing is mogelijk niet zo moeilijk. Laten we het zoeken in de samenstelling van de bouwbranche. Als er meer actieve vrouwen gaan deelnemen dan zal door hun aanwezigheid een aantal van de geschetste belemmeringen automatisch worden opgelost; meer vertrouwen, een betere communicatie, productievere groepsprocessen en misschien wel het allerbelangrijkste hartstocht: de wil om iets nieuws te gaan doen.
Booostingleden laten we weer gezamenlijk en hartstochtelijk aan de slag gaan met het creëren en realiseren van innovatie. Want daar is het ons toch uiteindelijk om te doen, de gebouwde omgeving verbeteren door mooie en goede gebouwen te realiseren.

 

Harsta is directeur van Aldus bouwinnovatie.

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl