Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag De Bolder

 Cees Spaans - Grootint Jos Lichtenberg

26 juni 2001: Verslag van Booosting Branchevreemd: De Bolder, 26 juni 2001.

Een enkeltje Zwijndrecht – Schiedam over de Maas met een gebouw van 10 bouwlagen.


Een bolder is zo’n paaltje aan de kade, waaraan je touwen kunt vastmaken. Opdrachtgever Mammoet Van Seumeren Groep wilde graag een nieuw kantoorgebouw realiseren in de vorm van een bolder. En zo geschiedde. Architectenbureau KOW uit Den Haag bracht die gedachte verder tot een volwassen vorm.

Aan het woord is Aad Wubben van KOW. “Of het nu na een, twee of drie glazen wijn was, maar plotseling was er de gedachte om het gebouw compleet in de overdekte werf van Grootint te bouwen en vervolgens over de Maas te transporteren naar de bouwplaats, (of zou je ‘naar het afleveradres’ moeten zeggen)”.
Cees Spaans van Grootint (bekend van bruggen en booreilanden) is al net zo trots op het idee. Zij hebben met veel enthousiasme de schouders onder ‘De Bolder’, zoals het project nu ook daadwerkelijk heet, gezet en voilá. Booosting had de primeur om de indoor bouwplaats in het kader van de reeks ‘branchevreemd’ te bezoeken. Een extra ingelaste excursie waardoor het gezelschap beperkt bleef tot ca. 12 diehards.

Pas begin dit jaar voorbereid, in april begonnen met de bouw en tijdens ons bezoek (26 juni) hing de vlag al bijna in de top van het tien bouwlagen tellend gebouw en waren de onderste verdiepingen ook al ver gereed. Begin oktober vond het transport met hulp van opdrachtgever ‘Mammoet’ plaats. Het transport heeft tot gevolg gehad, dat alles lichter moest worden uitgevoerd. Een staalskelet (het oorspronkelijke betonskelet werd verlaten), gevlinderde staalplaatbeton vloeren, houtskelet binnenspouwbladen etc. dragen daar aan bij. De installatieadviseur verwerkte de binnenklimaat consequenties in het installatieconcept.
Ca. fl 2.250,- (zeg maar 1000,-) per m2 vloeroppervlak is een goede marktprijs voor een gebouw dat veel sneller wordt opgeleverd. Door de korte beslistijden is, zoals een aantal landrotten opmerkten, het gebouw eigenlijk wel heel traditioneel uitgevoerd. Dat is na een kritische analyse zeker nog voor verbetering vatbaar. Zo vormen de vloeren nog steeds een te groot percentage van het gebouwgewicht (geschat ca. 60-70%). Niettemin heeft het overdekt bouwen wel tot gevolg dat men met de afbouw kon beginnen voordat de gevel erin zat.

De innovatie zit dan ook meer in het proces. De strakke beheersbare planning en een hoge bouwsnelheid zijn daar onderdeel van. De cultuurontmoeting tussen land- en waterbouwers heeft wel inspiratie opgeleverd. Zo volgen de kolommen de gekromde gevellijn. In de bouw zouden die met zekerheid recht boven elkaar zijn komen te staan. Grootint wil met het concept verder en de besproken evaluatie zal ook zeker volgen.

Het gebouw is 5 oktober uit de werf gereden (er is 7 cm speling onder de ruim 42 meter hoge uitrijpoort), vervolgens op een ponton gemanoeuvreerd en vervoerd naar Schiedam waar het zijn plek (na 200 meter transport over land) zal vinden.

Overigens, of het gebouw altijd in Schiedam blijft is nog de vraag. Het gebouw heeft een subsidie gekregen in het kader van het IFD-programma. Het is dan ook demontabel en verplaatsbaar.

Jos Lichtenberg

Voorzitter Booosting, directeur A+

 

Klik hier voor de aankondiging van deze activiteit.

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl